Om regionen

Södermanland har ett varierat landskap som gör det rikt på råvaror som skog, mark och vatten kan ge. Landytan är drygt 610 000 hektar varav cirka 80 procent används till jord- och skogsbruk. Närheten till Stockholm skapar både affärsmöjligheter och utmaningar. LRF Södermanland, med ordförande Margareta Malmquist i spetsen, jobbar för att vara en stark röst som synliggör det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den sörmländska landsbygden.

Så funkar organisationen

Lokalavdelningsordförande, kommungrupp, regionstämma, årsmöte, personalen på regionkontoret, valberedningar.... Hur hänger det ihop?
Läs om den regionala organisationens uppbyggnad.

Många medlemmar = en stark röst i samhället

LRF Södermanland har 4 069 medlemmar, varav 3 200 är företagarmedlemmar som äger och/eller brukar jord och skog. Länets medlemmar finns i 31 lokalavdelningar och åtta kommungrupper. I hela Sverige finns över cirka 140 000 LRF-medlemmar.

Genom att vara medlem i LRF tar du parti för landsbygden, du skaffar dig påverkansmöjligheter och du bidrar till en samlad, stark röst i samhällsdebatten och inför näringspolitiska beslut.

LRF är en folkrörelse med visioner

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns i hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Visionen är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. LRF är en folkrörelse. Det betyder att det är du som medlem som hjälper oss att driva rätt frågor. Det vill säga de frågor som är viktiga för dig!