Om regionen

Södermanland har ett varierat landskap som gör det rikt på råvaror som skog, mark och vatten kan ge. Närheten till Stockholm skapar både affärsmöjligheter och utmaningar. Landytan är 607 507 hektar varav 23 procent är jordbruksmark (åker, bete och äng) och 56 procent skogsmark. De vanligaste produktionsgrenarna bland de nära 4 000 medlemmarna är spannmålsodling och skogsbruk. LRF Södermanland, med ordförande Johan Lagerholm i spetsen, jobbar för att vara en stark röst som synliggör det gröna näringslivet och skapar goda förutsättningar att bo och driva företag på den sörmländska landsbygden.

Så funkar organisationen

Lokalavdelningsordförande, kommungrupp, regionstämma, årsmöte, personalen på regionkontoret, valberedningar.... Hur hänger det ihop?

LÄS MER om den regionala organisationens uppbyggnad.

Många medlemmar = en stark röst i samhället

LRF Södermanland har 3 770 medlemmar, varav 3 080 är företagarmedlemmar som äger och/eller brukar jord och skog. Länets medlemmar finns i 29 lokalavdelningar och åtta kommungrupper. I hela Sverige finns cirka 130 000 LRF-medlemmar.

Genom att vara medlem i LRF tar du parti för landsbygden, du skaffar dig påverkansmöjligheter och du bidrar till en samlad, stark röst i samhällsdebatten och inför näringspolitiska beslut.

LRF är en folkrörelse med visioner

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, finns i hela Sverige och är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Vår vision är att få landet att växa. Vi vill att de gröna näringarna ska ha en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället. LRF är en folkrörelse. Det betyder att det är du som medlem som hjälper oss att driva rätt frågor. Det vill säga de frågor som är viktiga för dig!

Statistiken kommer från LRFs medlemsregister samt broschyren "Det gröna näringslivet i Södermanland", 2016.