Omsorgsgruppen finns till både för djurens och djurägarens skull. Om du som granne eller vän märker att en bondekollega inte mår bra och att det går ut över djuren, hör av dig till omsorgsgruppen. Det är inte att skvallra, det är att visa omtanke.

De personer som arbetar i omsorgsgruppen har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter till omsorgsgruppen i Södermanland


Stefan Wistrand, ansvarig LRF, 070-369 40 98, stefan.wistrand@me.com

Peter Holmberg, LRF, 070-631 27 89

Hans Larsson, Scan SLS, 070-312 83 91

Peter Bergman, Arla, 070-644 08 19