Gruppen arbetar med att hjälpa, stödja och vägleda lantbrukare som har hamnat i en svår situation. Det kan handla om sjukdomsutbrott, kriser i både privatlivet och företagandet eller andra utmanande situationer. Med ett brett nätverk i branschen kan gruppen sätta in de stödinsatser som situationen kräver och även lotsa vidare professionell hjälp såsom rådgivning eller samtalsstöd. Omsorgsgruppen finns till både för djurens och djurägarens skull. Om du som granne eller vän märker att en bondekollega inte mår bra, hör av dig till omsorgsgruppen. Det är inte att skvallra, det är att visa omtanke. 

Bondekompisar

I Omsorgsgruppen finns LRF:s bondekompisar som kan vara en bra samtalspart och ett bra bollplank. Ofta lättar det på trycket bara man får prata om det som känns svårt och i bland kan det kännas enklare att resonera med en person utanför bygden eller familjen. När du ringer LRF:s bondekompisar kommer du till en lyssnande medmänniska som känner till lantbrukets villkor. Bondekompisarna ersätter inte professionell hjälp som kuratorer, psykologer eller ekonomirådgivare i de fall sådana behov finns. 

Kontaktuppgifter till omsorgsgruppen i Södermanlands län: 

Stefan Wistrand, Ansvarig LRF, bondekompis, 070-369 40 98, stefan.wistrand@me.com

Maria Mehlqvist, Ansvarig tjänsteman LRF, 010- 184 44 20, maria.mehlqvist@lrf.se

Peter Holmberg, LRF, 070-631 27 89

Hans Larsson, HK Scan, 070-312 83 91

Peter Bergman, Arla, 070-644 08 19

Kontaktuppgifter till bondekompisar i Södermanlands län: 

Stefan Wistrand, Eskilstuna, 070-369 40 98, stefan.wistrand@me.com

Stig Eriksson, Stigtomta, 070-797 25 25, stigokerstin@outlook.com

Karin Andersson, Vrena, 070-235 61 86, karin.berga@telia.com

Ann-Marie Hultgren, Vingåker, 070-961 79 71, amie@hullagard.se

Claes Lundblad, Malmköping, 070-394 93 80, grinda.lundblad@gmail.com

Johan Hultkvist, Strängnäs,  076-2441008, johan_hultkvist@hotmail.com