Kontaktpersoner:

Johan Lagerholm, ordförande LRF Södermanland
070-663 37 13 eller johan@fyrogard.se

Erik Erjeby, regionchef LRF Södermanland
010-18 44 249 eller erik.erjeby@lrf.se

Carl Selling, kommunikatör
010-18 44 207 eller carl.selling@lrf.se

Carolina Fransson, kommunikatör
010-18 42 587 eller carolina.fransson@lrf.se

Caroline Andersson, kommunikatör (föräldraledig)
010-18 44 210 eller caroline.andersson@lrf.se

LRFs presstjänst
010-18 44 070 eller press@lrf.se