Inkomna motioner till LRF Södermanland 2018

  1. Tider för gödselkörning, Öja-Västermo LRF-avdelning
  2. Nytt arbetssätt med vattenskyddsområden, Björkvik LRF
  3. Ansvar om utfodring av vilt, Gryt LRF
  4. Informationsmaterial, Barva-Ärla LRF

För att läsa motionerna klicka på länkarna.

Förslag till behandling

Regionstyrelsens förslag på hur motionerna ska behandlas presenteras i lika många yttranden som motioner. 

För att läsa yttrandena klicka på länkarna.

Utskriftsvänlig version av motioner och yttranden

Kommer att uppdateras när handlingarna är färdiga.

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Under oktober och november månad håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2017.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med!