Inkomna motioner till LRF Södermanland 2022

  1. Granbarkborrar, Gnestabygden
  2. Kassaansvar i lokalavdelningen, Bettna-Vrena
  3. Krav på information av kompetens, Rönö
  4. Olämplighet att förstöra åkermark, Rönö
  5. Hantering av slaktavfall från vilt, Helgesta-Årdala-Hyltinge

För att läsa motionerna klicka på länkarna.

Förslag till behandling

Regionstyrelsens förslag på hur motionerna ska behandlas presenteras i yttranden. 

Yttrande 1 -Granbarknorrar
Yttrande 2 -Kassaansvar i lokalavdelningen
Yttrande 3 -Krav på information av kompetens
Yttrande 4 -Olämplighet att förstöra åkermark
Yttrande 5 - Hantering av slaktavfall från vilt

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Mellan 15 oktober och 30 november håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2021.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med!