Inkomna motioner till LRF Södermanland 2019

  1. Mat- och klimatdebatten, Bettna-Vrena lokalavdelning
  2. Vem ska gynnas av den nya djurskyddslagen, Rönö lokalavdelning
  3. Medlemskommunikation, Gnestabygdens lokalavdelning

För att läsa motionerna klicka på länkarna.

Förslag till behandling

Regionstyrelsen föreslår stämman hur motionerna ska behandlas i samma antal yttranden som motioner.

  1. Yttrande 1 - mat och klimatdebatten
  2. Yttrande 2 - djurskyddslagen
  3. Yttrande 3 - medlemskommunikation

Utskriftsvänlig version av motioner och yttranden

Kommer att uppdateras när handlingarna är färdiga.

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Mellan 15 oktober och 30 november håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2018.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med!