Inkomna motioner till LRF Södermanland 2017

  1. Strukturkalk i ekologisk odling, Björkvik LRF
  2. Avloppsrening på landsbygden, Björkvik LRF
  3. Skador orsakade av de ökade vilttrycket på dovhjort, Årdala-Helgesta-Hyltinge LRF
  4. Ökade viltskador, Flensorten LRF
  5. Diskrimminering kring viltdiskussioner, Flensorten LRF
  6. KRAV, Öja-Västermo LRF

För att läsa motionerna klicka på de blåmarkerade länkarna.

Förslag till behandling

Regionstyrelsens förslag på hur motionerna ska behandlas presenteras i lika många yttranden som motioner. 

Utskriftsvänlig version av motioner och yttranden

Stämmohandlingar samlade i ett dokument för utskrift.

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Under oktober och november månad håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2016.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med!