Inkomna motioner till LRF Södermanland 2020

  1. Vildsvinsbekymmer, Barva-Ärla LRF
  2. Viltutfordring, Rönö LRF
  3. Dovhjortsjakt, Rönö LRF (Utdrag 1 och utdrag 2, Jaktlagen)
  4. Utökade jaktmöjligheter på dov- och kronhjortar, Floda LRF
  5. Hantering av slaktavfall och kadaver från vilt, samt att öka avskjutningen av icke attraktiva vidsvin för humankonsumtion, Helgesta-Hyltinge-Årdala LRF
  6. Angående minskning av skarvar med generell skyddsjakt, Helgesta-Hyltinge-Årdala LRF
  7. Lärlingsperiod för gröna näringar, Floda LRF
  8. Störande biltrafik på enskilda vägar, Kloster-Fors LRF

För att läsa motionerna klicka på länkarna.

Förslag till behandling

Regionstyrelsen föreslår stämman hur motionerna ska behandlas i ett yttrande per motion. 

Yttrande 1 (tillhör motion nummer 1)
Yttrande 2
Yttrande 3
Yttrande 4
Yttrande 5
Yttrande 6
Yttrande 7
Yttrande 8

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Mellan 15 oktober och 30 november håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2019.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med!