Inkomna motioner till LRF Södermanland 2021

 1. Infrastruktur, Näshulta LRF
 2. Eldistribution, Sköldinge-Lerbo LRF
 3. Förstärkning elnät, Björkvik LRF
 4. Egen el- och elproduktion, Flensortens LRF
 5. Hundar i beteshagar, Floda LRF
 6. Stora viltstammar och hållbar livsmedelsproduktion, Floda LRF
 7. Vargens utbredning, Trosabygdens LRF
 8. Lantmäteriets taxor, Trosabygdens LRF
 9. Rättsosäkert, Flensortens LRF
 10. Gratis kadaverhantering, Flensortens LRF
 11. Komplettering av den veterinära utbildningen, Flensortens LRF
 12. Felriktade EU-stöd unga brukare, Flensortens LRF
 13. Förbjud olaglig import, Flensortens LRF
 14. Om tullens befogenheter, Trosabygdens LRF
 15. Gödsellagring, Flensortens LRF

För att läsa motionerna klicka på länkarna.

Skrivelser

Tillåt odlingssystem för kolbindning, markvård och bioenergi

Förslag till behandling

Regionstyrelsen föreslår stämman hur motionerna ska behandlas i yttranden. 

Yttrande 1 - Motion 1-3 (El och infrastruktur)
Yttrande 2 - Motion 4 (Egen el och elproduktion)
Yttrande 3 - Motion 5 (Hundar i beteshagar)
Yttrande 4 - Motion 6 (Stora viltstammar och livsmedelsproduktion)
Yttrande 5 - Motion 7 (Varg)
Yttrande 6 - Motion 8 (Lantmäteriets taxor)
Yttrande 7 - Motion 9 (Rättsosäkert)
Yttrande 8 - Motion 10 (Kadaverhantering)
Yttrande 9 - Motion 11 (Veterinära utbildningen)
Yttrande 10 - Motion 12 (EU-stöd)
Yttrande 11 - Motion 13 (Förbjud olaglig import)
Yttrande 12 - Motion 14 (Tullens befogenheter)
Yttrande 13 - Motion 15 (Gödsellagring)

Vem kan skicka motioner till regionstämman?

Mellan 15 oktober och 30 november håller regionens lokalavdelningar årsmöte. Det är då medlemmarna i avdelningen beslutar om några motioner ska skickas till regionstämman. Initiativet kan komma från såväl enskilda medlemmar som avdelningens styrelse. Motionsrätt till regionstämman har också LRF Ungdomens årsmöte samt regionstyrelsen. Sista datum att skicka in motioner antagna av årsmötet var 15 december 2020.

Genom att skriva motioner är du som medlem med och påverkar vilka frågor LRF ska jobba med!