Program

16.00-17.00 Registrering av fullmäktige.
Grillbuffé serveras utomhus av regionstyrelsen.
17.00 Regionordförande Johan Lagerholm hälsar välkommen. Inspirationsföreläsning av SEB, "Omvärldsspaning - världshändelser och den globala marknaden på min gård".
17.30 Stämman öppnar.
19.00 Stämman avslutas. Utdelning av utmärkelser. Kaffe och kaka serveras. 

Personlig kallelse till dig som är fullmäktige
Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman via brev. 

Handlingar på webben 
Stämmohandlingarna finns att läsa här på webben inför stämman. De finns också på plats på stämman.  

Kontaktperson

Vid frågor är du välkommen att kontakta Maria Mehlqvist på maria.mehlqvist@lrf.se eller 010-184 44 20.