13.15 - 13.55 Anmälan till röstlängden. Respektive lokalavdelningsordförande anmäler samtliga fullmäktige från avdelningen.

14.00 Margareta Malmquist, regionordförande, hälsar välkommen.
Anförande av gästtalare Erik Bengtsboe, sörmländsk riksdagspolitiker
(m) som talar på temat ”Kan vi ge hela Sverige förutsättningar att frodas?

14.40 Stämman öppnar, stämmoförhandlingar

15.00 Fika och diskussion kring motionerna. Därefter återupptas stämmoförhandlingarna

17.30 Liselott Hagberg, landshövding i Södermanland, talar om det
gröna näringslivets betydelse

18.00 Utdelning av utmärkelser

18.30 Stämman avslutas

19.00 Middag och jubileumstårta

Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Malin Qvarnström, malin.qvarnstrom@lrf.se.

Sidan kommer att fyllas på med mer information om programmet!