Program

16.30 Registreringen öppnar. Logga in i god tid!
17.00 Välkomnande av regionordförande Johan Lagerholm
17.10 Tal av landshövding Beatrice Ask
17.30 Gästföreläsare Jens Berggren, hållbarhetsexpert LRF
18.00 Paus
18.15 Stämman öppnar
21.00 Stämman avslutas

Personlig kallelse till dig som är fullmäktige
Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman via e-post. I år är det extra viktigt att anmäla en ersättare vid förhinder, så att vi kan skicka länkar till möte och stämmosystem. Observera att vi behöver både e-postadress och mobilnummer till ersättaren. Ersättare anmäls via det formulär som du får med kallelsen. Du som är fullmäktige och tänker delta behöver inte anmäla dig. 

Handlingar på webben 
Stämmohandlingarna finns att läsa här på webben inför stämman. Fullmäktige kommer få handlingarna hem i brevlådan. 

Kontaktperson

Vid frågor är du välkommen att kontakta Therese Staffansson på therese.staffansson@lrf.se eller 010-18 44 525.