11.30 - 13.00 Registrering för fullmäktige
12.00 Utdelning av priser och utmärkelser
13.00 Lunch
14.00 Stämman öppnar
           Stämmoförhandlingar
15.45 Fika
16.30 Gästföreläsare Jens Berggren, hållbarhetsexpert LRF
           ”Stolt och hållbar”
           Stämmoförhandlingarna fortsätter
18.30 Stämman avslutas

Personlig kallelse till dig som är fullmäktige
Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman. Om du får förhinder att delta, kom ihåg att meddela ordförande i din avdelning som då erbjuder vald ersättare platsen.

Handlingar på webben samt tryckta på stämman
Stämmohandlingarna finns att läsa här på webben innan stämman, men kommer också att tryckas upp och finnas på plats vid fullmäktigeregistreringen.

Kontaktperson

Vid frågor är du välkommen att kontakta Therese Staffansson på therese.staffansson@lrf.se eller 010-18 44 525.