Vi uppdaterar sidan med program så snart som möjligt.

Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman. Får du förhinder, se till att informera din suppleant så att hen åker i ditt ställe.

Kontaktperson vid frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta Therese Staffansson,
therese.staffansson@lrf.se