13.15 - 13.55 Anmälan till röstlängden.
14.00  Margareta Malmquist, regionordförande, hälsar välkommen
            Anförande av gästtalare Palle Borgström, LRFs förbundsordförande
           "Maten, Jobben och Klimatet – Hur vi får landet att växa?"
14.40  Stämman öppnar, stämmoförhandlingar
15.00  Fika
15.45  Stämmoförhandlingar
18.00  Utdelning av utmärkelser
18.30  Stämman avslutas
19.00  Middag

Du som är vald fullmäktige från din lokalavdelning får en personlig kallelse till stämman.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Karin Madsen Wessman, karin.madsen.wessman@lrf.se.