I valberedningen sitter Peter Andersson, Gustaf Kjellin, Karin Ericson, Knut Hanner, Daniel Eriksson och Karin Andersson.

De föreslår bland annat två nya ledamöter till regionstyrelsen - Martin Holmberg och Anders Edling. 

Läs valberedningens förslag i bifogad fil under Relaterat.