I valberedningen sitter Karin Ericson (sammankallande), Gustaf Kjellin, Karin Andersson, Emelie Skoog, Kristoffer Pettersson och Knut Hanner.

De föreslår bland annat att stämman ska välja in Martina Schagerlund som ny ledamot i regionstyrelsen samt omval av Johan Lagerholm, Kjell Johansson och Clas Rydberg. 

Läs valberedningens förslag i bifogad fil under Relaterat.