I valberedningen sitter Karin Ericson (sammankallande), Gustaf Kjellin, Karin Andersson, Knut Hanner, Daniel Eriksson och Emelie Skoog.

De föreslår bland annat Johan Lagerholm till ny regionordförande och Sofie Hellberg till ny ledamot i styrelsen.

Läs valberedningens förslag i bifogad fil under Relaterat.