I valberedningen sitter Karin Ericson (sammankallande), Karin Andersson, Emelie Skoog, Kristoffer Pettersson och Knut Hanner.

De föreslår bland annat omval på Martin Holmberg, Uddberga, Sparreholm och att välja Stefan Gustafsson, Dentersta, Vadsbro och Elin Beckman, Berga, Husby-Oppunda till nya ledamöter i regionstyrelsen.

Läs valberedningens förslag i bifogad fil under Relaterat.