Det här hände under 2021:

LRF Jönköpings län och LRF Sydosts har en gemensam arbetsgrupp med representation både från styrelse och personal där aktuella företagsfrågor lyfts. Under årets gång har träffarna delats upp i tre huvudområden; häst, företagande och energi. Häst har tidigare drivits genom projektet ”Häst i Sydost” men nu är det integrerat som ett nytt verksamhetsområde i vårt ordinarie arbete.

Veterinärbristen

Vi driver aktivt frågan om bristen på veterinärer samt hur utbildningen ska se ut för blivande veterinärer. Anna Forslid som jobbar centralt på LRF med veterinärfrågor har medverkat i arbetet och är även LRFs representant i regeringens utredning, vilken ska vara klar 2022. LRF Sydost, LRF Jönköpings län, LRF Skåne, LRF Gotland och LRF Halland har skickat en gemensam skrivelse till LRF Riks för att aktualisera frågan.

Här kan du läsa mer om hur LRF Sydost arbetar i frågan.

VIP Onsdag

Tolv medlemsexklusiva, digitala träffar på Teams genomfördes under våren, där man som företagare haft möjlighet att träffa experter och digniteter. Alltifrån landshövdingar, vilka berättat om sin syn på regionens utveckling till föredrag om CAP, vattendirektivet och vildsvinens skador. Vi har haft över 700 deltagare på träffarna! Under hösten genomfördes ytterligare fem webbinarier. Missade du något av höstens program kan du se dem i efterhand! OBS! Endast för medlemmar!

Andra aktiviteter genomförda inom företagande

  • LRF bjöd regionövergripande in till en träff tillsammans med Region Kalmar, för markägare som kan vara intresserade av att utveckla eller skaffa sig mer kunskaper gällande olika former av ställplatser för husbilar. Besöksnäringen är ett stort affärsområde och vi har många företagare som har någon del i sin verksamhet där.
  • Vi har i samverkan med LRF riks och med andra aktörer varit involverade i att skapa/samla ihop en ”krångellista”. En lista, där våra medlemmar varit med och bidragit med exempel på ”krångliga” situationer i sina kontakter med myndigheter, lagar och regler. Listan är nu på gång att bearbetas och vi kommer att återkomma och rapportera.
  • Samverkan med högskolor och universitet - I Sydost har vi en bra samverkan med Linneuniversitetet och sitter bland annat med i medskaparrådet och i en samverkansgrupp med Institutionen för ekonomi. Under den andra halvan av 2021 har vi också arbetat aktivt för att etablera relationer med Blekinge Tekniska Högskola, BTH.
  • Medlemmarna i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge och LRF Sydost fick under försommaren besvara en enkät om arbetskraftsbehovet inom det gröna näringslivet. Resultatet visar att det finns många lediga jobb och att behovet är störst gällande djurskötare och maskinförare inom lantbruk och skogsindustrin.
  • LRF Sydost har besvarat en remiss från Region Kalmar gällande besöksnäringen inom Kalmar län.
  • I samverkan med Olofströms kommungrupp bjöds politiker och tjänstemän ut till en gårdsrundeträff, där olika problemställningar och möjligheter för våra medlemmar lyftes.
  • I augusti skickades en enkät ut till alla näringslivsansvariga och/eller landsbygdsutvecklare i Sydost med frågor om hur man jobbar med landsbygdsfrågor i respektive kommun. Detta arbete kommer att fortsätta 2022.

Kontakt

Rose-Marie WinqvistBonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar, Blekinge och Jönköping
Telefon: 010-184 44 96
E-post: rose-marie.winqvist@lrf.se