Vi inleder 2021 med en serie webbträffar varje onsdag kl. 14.00-15.00. Under januari, februari och mars månad, med start den 13 januari, är du som LRF-medlem i LRF Jönköpings län & LRF Sydost varmt välkommen till våra VIP-onsdagar med spännande teman.

Bland annat får du träffa landshövdingar och nyckelpersoner från våra länsstyrelser, experter inom LRF och många fler.

Du kopplar enkelt upp dig till träffarna via Microsoft Teams! Nästan som att ses!

________________________________________________

Vårens program 2021 - Onsdagar kl. 14.00-15.00:

(OBS! Uppdateras efter hand och med reservation för ändringar)

13 januari: ”CAP 2023 – vad vi vet idag” Sofia Björnsson, LRFs expert på jordbrukspolitik
- Vilka delar av CAP kommer att påverka mig rent praktiskt?

Här hittar du Sofias presentation

20 januari: "Vattendirektivet - viktigare än vi tror" Henrik Djerv, verksamhetsutvecklare vatten LRF Jönköpings län, LRF Skåne och LRF Sydost.
- Hur kommer det nya vattendirektivet att påverka min verksamhet?

Här hittar du Henriks presentation

27 januari: ”Landsbygdens framtid i Jönköpings län” Jönköpings läns landshövding Helena Jonsson och Nina Elmsjö, chef för landsbygdsavdelningen, presenterar sina tankar för länet.

Här hittar du Helena Jonsson och Nina Elmsjös presentation

3 februari: “Klimatberäkna din gård - bra för klimatet och plånboken” Emma Hartelius hållbarhetsambassadör, Carin Clason Rådgivare Klimatkollen Greppa Näringen

Här hittar du Carin Clasons presentation
Här hittar du Emma Hartelius presentation

10 februari "Dovhjort & vildsvin i våra regioner" Hur ser dovhjortsetableringen ut i Jönköping och Sydost? Vad kostar vildsvinens skadeverkningar på typgård i Vetlanda?

Här hittar du Ingemar Sjöberg och Per-Anders Anderssons presentationer om vildsvinsskador i Vetlandaprojektet

Här hittar du Anders Friberg och Fredrik Perssons presentationer om dovhjortsenkäten

17 februari Landsbygdens framtid i Kalmar län” - Kalmar läns landshövding Peter Sandwall och lantbruksdirektör Karin Bergman presenterar sina tankar för länet.

Här hittar du Peter Sandwall och Karin Bergmans presentation

24 februari: ”Så arbetar LRF med det generella biotopskyddet” Lyssna till Anna Irani och Dan Sandberg från LRF. - Så påverkar det generella biotopskyddet min verksamhet & så arbetar LRF för att få en positiv myndighetsutövning i frågan

Här hittar du Dan Sandberg och Anna Iranis presentation om biotopskydd.

3 mars: ”Krokstorps Gård - Hållbart lantbruk med Conservation Agriculture” Medverkande: Martin Krokstorp

Här hittar du Martin Krokstorps presentation

10 mars: "Utökat säkerhetstänk för att minimera risken för skador på din gård vid inbrott eller intrång." Polis från Polismyndigheterna i både Region Syd och Öst medverkar.

Här kan du läsa ett referat från mötet

Ny tid!!! 17 mars ”LRF Ungdomen bjuder in till digitalt gårdsbesök hos en kycklingproducent i Blekinge” - OBS! Klockan 18.00

24 mars Landsbygdens framtid i Kronobergs län” - Kronobergs landshövding och landsbygdsdirektör medverkar.

Här hittar du presentationen från Kronobergs länsstyrelse

31 mars "Christina Nordin, Generaldirektör, Jordbruksverket" - ”Livsmedelsstrategin – möjligheter och utmaningar”?

--------------------------------------------------

Anmälan

Anmäl dig via medlemsservice@lrf.se senast dagen innan träffen för att få en Teamslänk. OBS: länken skickas till den mail du angett vid anmälan. Anmäl dig gärna i god tid.

Har du en fråga till föredragshållaren?

Vill du skicka in din fråga till föredragshållaren i förväg? Maila denna till rose-marie.winqvist@lrf.se Moderatorn för programmet läser då upp din fråga och du är anonym om så är önskvärt.

Har du förslag på kommande ämnen för våra VIP-Onsdagar eller övriga frågor om programmet? Hör gå gärna av dig till: rose-marie.winqvist@lrf.se

Vi ses på onsdag!