Filmer om djurskyddslagen och inspektioner

Många LRF-medlemmar känner sig oroliga inför djurskyddsinspektioner och är osäkra på vilka regler som egentligen gäller. I två filmer berättar LRF Konsults jurist Axel Nordmark om hur djurskyddslagen fungerar, med fokus på ingripande åtgärder som djurförbud och omhändertagande av djur. Se dem här till höger. 

Kontaktpersoner i regionens omsorgsgrupper


Blekinge

Paul Robertsson, KLS Ugglarps, 070-524 27 02
Arne Thörn, Arla Foods, 070-833 41 74
Camilla Augustsson, Växa Sverige, 010-471 05 61
Marie Carlsson HK Scan, 044-194 022
Rickard Andreasson, Förtroendevald LRF 076-633089015
Gunilla Johnsson,  Förtroendevald LRF, 073-332 32 82

Norra Kalmar
Andreas Danielsson, KLS Ugglarps tel. 070-88 40 917
Hanna Ingesson, Förtroendevald LRF, 070-378 56 74
Conny Jakobsson, Förtroendevald LRF,  070-205 01 07
Sophia Isberg, HK Scan, 073-903 12 01
Sofia Nilsson, Arla Foods, 070-639 69 97

Södra Kalmar  
Andreas Danielsson, KLS Ugglarps, 070-88 40 917
Kerstin Persson, Arla Foods, 070-519 13 45
Ralf Johansson, förtroendevald LRF, 070-932 11 73
Johan Åhlund, förtroendevald LRF, 070-513 61 06

Kronoberg
Anna Svensson KLS Ugglarps, 070-609 2066
Ulrika Aschan HK Scan, 013-234 629
Sven Andersson, Förtroendevald LRF, 0470-360 21, 070-639 60 21
Cilla Engström, Arla Foods, 070-609 51 58
Camilla Augustsson, Växa Sverige, 010-471 05 61
Kjell Sjödal, Förtroendevald LRF, 070-495 40 75

Kontakt

Ann-Cathrine Carlsson, Regional sakkunnig. Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, Omsorg Sydost, krisberedskap
Mobil: 070-329 25 64
Telefon: 010-184 41 71
E-post: ann-cathrine.carlsson@lrf.se