LRF Ungdomen i Sydost medverkar på olika arrangemang, ordnar studiebesök och mycket annat. Målet är att ett medlemskap i LRF Ungdomen Sydost är att det ska upplevas som kul, utvecklande och vara en god investering för framtiden. Vill du engagera dig, ta kontakt med någon i styrelsen. Du kan också läsa mer på LRF Ungdomens rikssida

Vi finns på facebook

Gilla oss på facebook där du kan läsa om våra aktiviteter och vår vardag samt ge oss tips och förslag!

Kontakt

Styrelsen 2022 består av: Erika Henriksson Ordförande, Ronja Björkqvist, vice ordförande, Håkan Petersson, Mattias Claesson, Stina Kristiansson, Emil Ivansson, Martin Jakobsson och Tony Andersson.

Här hittar du kontaktuppgifter till oss: LRF Ungdomen styrelseledamöter 

Aktuellt jan-mars 2022:

LRF Ungdomens riksstämma: Till riksstämman som anordnades den 2 mars hade vi från Sydost med en motion ”Viltskador” där det beslutades att bifalla motionen och uppdra åt LRF Ungdomens riksstyrelse att skicka en ny motion med motionens intentioner, till LRFs riksförbundsstämma.

Den 20 mars anordnades ett studiebesök på Rummelrums Gård i Gamleby. Ett mycket intressant besök, men bra input och fiffiga lösningar som inspirerade.

Exempel på aktiviteter på gång under året:

- Studiebesök Torslunda gård, Öland 20 maj
- Ölprovning och rundtur på Åbro Bryggeri 11 juni
- Inspirationskväll Baggagårdens 5 augusti 
- Skadeförebyggande träning för häst 17 september
- Studiebesök Karlsborgs gård, Ljungbyholm, 1 oktober

Och mer kommer att dyka upp, bland annat planeras det för en Kurs i exteriör på nöt under våren, en skyttebiograf i augusti, Tony och Mattias jaktklubb kommer anordna jaktaktiviteter under hösten och för dem som är intresserade av mjölkkor och köttdjur så kommer det under hösten också att anordnas en kurs i akut klövvård på gårdsnivå tillsammans med två unga klövvårdare.

Vi har ett spännande verksamhetsår framför, mängder av aktiviteter planeras för dig som medlem! Gilla oss på facebook där du kan läsa om våra aktiviteter och vår vardag samt ge oss tips och förslag!

 

Läs mer om verksamhetsåret 2021 och träffa styrelserepresentanterna i denna artikel!

 

Styrelseprotokoll

Protokoll från LRF Ungdomens styrelsemöten i Sydost kan du få tillgång till genom att kontakta Sarah Ejermark tel. 010-184 45 05

Kontakt

Sarah Ejermark, Strategisk kommunikatör, Redig Mat med ICA Maxi, LRF Ungdomen Sydost
Telefon: 010-184 45 05
E-post: sarah.ejermark@lrf.se