Afrikansk svinpest hittad i Sverige

Grupp av vildsvin går över väg

Den 6 september konstaterades Sveriges första fall av afrikansk svinpest. Övervakningen av sjukdomar hos vildsvin är därför mycket viktig för bekämpning. Döda vildsvin ska rapporteras in till SVA för att vid behov kunna provtas.

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom hos både vildsvin och tamgrisar, däremot drabbar den inte människor eller andra djurslag. Den förekommer i flera länder i Europa och har nu även påvisats hos vildsvin i Sverige. Afrikansk svinpest kan medföra mycket stora konsekvenser i form av sjukdom hos djur och stora kostnader för bekämpning. Den lyder under epizootilagen och vi övervakar sjukdomen på flera sätt både i tamgrisbesättningar och bland vildsvin.

Afrikansk svinpest - Jordbruksverket.se

Afrikansk svinpest på vildsvin utanför Fagersta - SVA

Uppdaterad information 

Här hittar du information från LRF. Vi uppdaterar sidan löpande.

Rapportera döda grisar

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som kan drabba både vildsvin och tamgrisar. Hittar du döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. 

Rapportera sjuka/döda vilda djur - Rapporteravilt (sva.se)

Frågor och svar

Frågor och svar om afrikansk svinpest - SVA

Är du orolig för din verksamhet?

Kontakta din omsorgsgrupp. Du hittar kontaktuppgifter på din regions webbsida.