Samtal om upphandling och den offentliga måltiden i Ängelholm

Ängelholm 8 juni

Kommungruppen i Ängelholm initierade den 8 juni ett möte med tjänstemän och politiker i kommunen för att diskutera den offentliga måltiden, upphandling och de nya nordiska näringsrekommendationerna.

På plats var enhetscheferna för måltidsservice i förskola, grundskola, gymnasium och serviceboende, politiker både från den styrande alliansen och från oppositionen, en handfull förtroendevalda från LRF samt regionalt sakkunnige Anita Persson. Mötet inleddes på Ängelholms montessoriskola där LRF bjöd på en måltid bestående av bakad potatis med kyckling- eller grönsaksröra tillsammans med en generös salladsbuffé.

Ängelholms kommun ligger på många vis i framkant när det kommer till att upphandla både svenska och lokalproducerade råvaror, exempelvis är över 99% av köttet i kommunens offentliga måltider av svenskt ursprung. Kommunen har även en distributionscentral som underlättar för mindre producenter att kunna lämna anbud vid upphandlingar. LRF och kommunen är eniga i mycket men vi framförde våra farhågor gällande de nya nordiska näringsrekommendationerna där tjänstemännens ståndpunkt var att de kommer att bli tvungna att följa de nya rekommendationerna som så småningom kommer från Livsmedelsverket.

 Kommungruppen påpekade den lägre biotillgängligheten av järn i köttsubstitut och den generellt lägre näringstätheten i vegetariska alternativ men även vikten av att upphandla svenskproducerade vegetariska livsmedel. Vidare diskuterade vi hur djurproduktionen är en del av en större helhet för att bibehålla öppna landskap, ha en god beredskap i händelse av kris eller krig och för att bidra till naturlig näringstillförsel till jorden.

Mötet avslutades med den glädjande nyheten att Ängelholms kommun har tagit beslut om att skjuta till två extra miljoner kronor i årets budget till den offentliga måltiden för att kunna bibehålla kvalitén även när råvarupriserna stiger.