Anna stöttar kommungrupperna

Anna Dahlgren

Ny medarbetare. LRF Mitt (den operativa enheten som omfattar LRF-regionerna Dalarna, Gävleborg och Mälardalen) förstärker medarbetarteamet med en nyrekryterad folkrörelseutvecklare som främst kommer att vara en resurs för de 56 kommungrupperna i Dalarna, Gävleborg och Mälardalen.

Hallå där Anna Dahlgren, vem är du?
Jag är dalkulla och bor på en gård utanför Älvdalen med min familj där vi driver ett mindre skogs-, jord- och fäbodbruk. Närheten till djur och natur har alltid varit viktig för mig och det har lett till att jag även jobbat med de gröna näringarna nästan hela mitt yrkesliv. Närmast kommer jag från Älvdalens, Särna-Idre och Orsa Besparingsskogar där jag jobbade med delägarinformation. Jag har också arbetat med ett EU-projekt inom LRF innan jag började på Besparingsskogarna. Mellanskog, STF och SLU är andra organisationer jag arbetat för.

Vad ska du jobba med?
Jag ska arbeta som folkrörelseutvecklare och främst jobba med kommungrupperna i LRF Dalarna, Gävleborg och Mälardalen. Ännu är allt nytt för mig och jag jobbar nu med att sätta mig in i LRF som organisation, allt från lära känna mina nya kollegor till arbetet med våra 56 kommungrupper inom LRF Mitt.

Varför lockade LRF och den här tjänsten dig?
För mig är det viktigt att arbeta med en organisation som har en värdegrund som jag själv känner mig trygg i och det har LRF. Jag har i många år varit medlem och tanken har funnits att ett jobb inom LRF skulle vara meningsfullt. När jag sedan blev tillfrågad om att söka tjänsten blev jag mer och mer intresserad ju längre jag kom i rekryteringen. Nu får jag fortsätta jobba med de gröna näringarna vars roll är otroligt viktig för framtiden.

Vad har du för tankar om LRF?
Jag tänker att allting i grunden börjar på en åker eller en skog som ett litet frö. För att få det att växa gäller det att de rätta förutsättningarna finns, som bra utsäde, kunskapen om när man sår, jordens kvalité, vädret, tillvaratagandet, och så vidare. Med det kan man dra paralleller till LRFs arbete och organisation. Det är viktigt att kunskapen och framtidstron samlas där Sveriges bönder och skogsägare får förutsättningar att dra åt samma håll. Då växer fröet sig starkt.

Vilka frågor ligger dig varmast om hjärtat?
Maten från jord till bord, skogen och vår beredskap.
Det som sker på landsbygden – på åkrar, i växthus, på ängar, i skogen – i Sverige är viktigt för alla som vill äta och som vill äta svenskt. Därför är det viktigt att behålla den åkermark vi har idag och att vi inte bygger bort vår matförsörjning. När det gäller skogen är även den viktig ur många perspektiv. Det är troligt att framtidens produkter från skogen kommer att vara många och användas inom områden som vi inte ens kan föreställa oss idag. Det är spännande! LRFs medlemmar sitter verkligen på en enorm kraft att påverka såväl sin egen situation som framtiden till ett hållbart samhälle.

Vår beredskap när det gäller livsmedelsförsörjning i Sverige går hand i hand med den gröna näringen och insikten om betydelsen av vårt svenska jord- och skogsbruk har ökat mer för allmänheten bara de sista åren när mycket har ställts på sin spets och vi har sett effekter av pandemin och av det krig som pågår i Europa. Vår försörjningsgrad och beredskap i Sverige är något som jag tycker är väldigt viktigt. Det innefattar allt från självförsörjningsgrad av mat och andra livsnödvändiga produkter som mediciner och diesel, till den civila och militära beredskapen. Även inom självförsörjning och beredskap har LRF en viktig roll att spela.

Något om dig som inte många vet?
Jag var nära att bli uppäten av en tigerhaj en gång när jag dök utanför Australiens kust. Vi lyckades ta oss upp i båten, men hajen (som var stor) och båten (som var liten) lockade hajen att följa efter oss. Detta har alltid varit barnens bästa godnattsaga: "Snälla mamma, berätta när du nästan blev uppäten av en haj!" Detta var kanske inte det mest pedagogiska att berätta när de skulle somna, men i min saga fanns också en del andra sagoväsen med och så slutade den ju såklart lyckligt!