Årsmöte med föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige

Föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige har haft årsmöte med sina medlemmar. En dag med val, omval samt fortbildning och erfarenhetsutbyte

Då passar vi även på att ha fortbildning och erfarenhetsutbyte i form av besök av bland annat Eva Göransson, SLU som berättade om en enkät som skall undersöka lantbrukarares psykosociala hälsa (det finns många studier på det i andra länder, men ej i Sverige). Frida Sporre, Jordbruksverket informerade om ett arbetsmiljöprojekt som skall startas upp efter sommaren för att minska olyckorna i lantbruket. Samt Camilla Backlund, Gröna Arbetsgivare berättade hur man på bästa sätt arbetar med en olycksfallsutredning.

På årsmötet blev det omval på Anders Danielsson som varit ordförande sedan starten 2014. Övriga ledamöter är Torsten Ivarsson, Petra Wirtberg, Sandra Nordström, Stefan Wistrand och Gunnar Ivarsson (nyval) som ersätter Joel Persson som väljer att sluta.

Ny förmån för LRF medlemmar

Förutom telefonrådgivningen på vardagar, kommer LRF under 2023 att erbjuda medlemmar en ny medlemsförmån. Medlem som drabbats av en allvarlig arbetsolycka på sitt företag kan få hjälp med en fackmannamässig utförd olycksfallsutredning av föreningen Säker arbetsmiljö Sveriges rådgivare.

Hjälp med ditt arbetsmiljöarbete på din gård?

Behöver du hjälp med ditt arbetsmiljöarbete på din gård, tveka inte att höra av dig, mer information finns på hemsida: www.sakerarbetsmiljosverige.se

Gratis telefonrådgivning vardagar 08.00-10.00 för alla LRF och Gröna medlemmar, ring 070-985 60 00.

Föreningen Säker Arbetsmiljö Sverige bildades under hösten 2014 som en utveckling av arbetsmiljökampanjen Säkert bondförnuft (2009–2013). Föreningen hade sin första årsstämma den 10/3 2015. Genom föreningen breddades kundgruppen och möjliggjorde också finansiering av gemensamma projekt.


Petra Wirtberg
regional folkrörelseutvecklare LRF Väst
petra.wirtberg@lrf.se 
072-744 06 52