Att hantera stress inom lantbruk

Ulf Palm
Foto: Ulf Palm.

Stress är en universell utmaning som påverkar människor i alla samhällsskikt. Särskilt efter den tuffa sommaren och hösten, då många lantbrukare ställdes inför en rad olika utmaningar.

Gröna Möten bjöd in till en inspirationsdag 

Gröna Möten som LRF är medfinansiärer till bjöd in till en inspirationsdag i Borås (7/2) där ett 60-tal personer samlades. Inspirationsdagen vände sig till lantbrukare och personer inom de gröna näringarna och målet var att ge dem verktygen för att kunna identifiera och förändra sina situationer till det bättre, och kunna dra i bromsen innan stressen blir farlig.

Dagen syftade till att kunna se tecken på stress tidigt och få enkla verktyg för att minska belastningen och ge tid åt återhämtning. Fokuset låg på lösningar i stället för det som var dåligt och på förebyggande arbete mot stress samt att hitta svagheter i organisationen. Dagen handlade också om hur anhöriga eller rådgivare kunde möta och stötta någon som mådde dåligt.

Evenemanget bjöd på föreläsningar från erfarna talare, däribland Björn Rudman, terapeut specialiserad på stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Rudman delade med sig av beprövade terapimetoder och sina personliga erfarenheter för att ge verktyg för en hållbar och fungerande vardag. Lotta Bäckberg från LRF Bondeomsorg delade insikter om hur de stödjer lantbruksföretagare.

Lantbrukarna Fredrik Tidström och Erik Sundell delade generöst med sig av sina egna erfarenheter kring hanteringen av stress. Deras gripande berättelser berörde djupt och lämnade ett starkt intryck på deltagarna. Mötet med deras personliga resor skapade en starkare förståelse för de utmaningar som lantbrukare kan ställas inför och vilka strategier som kan vara effektiva för att hantera stressens påfrestningar.

Lantbrukare talar bäst med lantbrukare

Fredrik delade öppenhjärtigt med sig av sin kamp mot utbrändhet och de förändringar han genomförde i sitt arbetssätt med hjälp av Björn Rudman. Likaså delade Erik sina personliga insikter om sin resa och hur han identifierade och hanterade sina egna problem. Deras uppriktighet skapade en stark koppling mellan dagens tema och många deltagares egna erfarenheter, vilket gjorde dagen ännu mer meningsfull och givande.

Må bättre och minska stressbelastningen

Dagen kan sammanfattas som en möjlighet för deltagarna att reflektera över vad stress är, varför den uppstår, och hur man kan hantera den effektivt. Genom att dela verktyg och erfarenheter efter att skapa en stödjande gemenskap och ge konkreta vägar mot en mer balanserad och hållbar livsstil för alla inom de gröna näringarna. Fredrik och Eriks insikter förstärkte det övergripande budskapet om att gemenskap, stöd och öppen kommunikation är grundläggande för att främja mental hälsa och välbefinnande inom lantbrukssektorn och gröna näringar.

Gröna möten, inspirerar, samlar och förmedlar kunskap. mer information om Gröna möten och program hittar du här >>

 

Elvira Lund
Samordnare, Halland
Agroväst Livsmedel AB