Beredskap på årsmötet med Kinda kommungrupp

Staffan Waldau Wass, säkerhetssamordnare i Kinda kommun
Kommunens säkerhetssamordnare Staffan Waldau Wass föreläste och svarade på frågor under LRFs kommungruppsårsmöte.

Det var fullsatt i mötesrummet på restaurang Blå Hästen i Kisa kvällen den 13 februari. Ett 30-tal personer kom till LRFs kommungruppsårsmöte, där dragplåstret var Kinda kommuns säkerhetssamordnare Staffan Waldau Wass.

Staffan Waldau Wass inledde mötet. Under sitt föredrag berättade han om beredskapen i kommunen och det arbete som nu pågår för att rusta för kriser och krig. Svaren på frågorna från lantbrukande LRF-medlemmar, de flesta med djur, kan summeras med att beredskapen är bättre nu än för några år sedan, men långt ifrån tillräcklig. Det vilar ett stort ansvar på varje enskild företagare och invånare. Staffan var ärlig med att det är svårt för små kommuner med tight budget att rusta upp snabbt. En annan aspekt som kom fram är att kommunen också behöver planera för mottagande av internflyktingar vid krig, i första hand från Linköping och Gamleby.  

Samtalen fortsatte bordsvis under pausen med smörgåstårta. Därefter startade årsmötesförhandlingarna. Kommungruppsordförande Karl-Johan Bönner redogjorde för verksamhet under året som gått och lyfte särskilt kommungruppens engagemang i kommunens översiktsplanering, där de ifrågasatt att flera hundra hektar jordbruksmark tas i anspråk. Processen pågår. Kommungruppen har också deltagit i näringslivsmöten med kommunen och aktiviteter i ämnena skog, vilt och vatten.  

Linnea Herbertsson rapporterade om en seger. Under hennes tid som kommungruppsordförande jobbade de för att få tillstånd av kommunen att sprida gödsel på mark som är detaljplanerad eller angränsar till detaljplanerat område, något som nu beviljats. Linnea var tydlig med att det här tillståndet gäller så länge det sköts snyggt och uppmanade till att visa hänsyn. 

Hela styrelsen fick förnyat förtroende och valdes om. Under mötet gav också Caroline Andersson från regionkontoret en lägesrapport kring organisationsförändringen Framtidens folkrörelse.