Bergslagsbygden LRF-avdelning hade styrelsemöte med fokus på afrikansk svinpest

skylt svinpest
Foto: Erik Brate

Styrelseledamöterna i Bergslagsbygdens LRF-avdelning som omfattar Fagersta och Norbergs kommuner samlades 13 september till styrelsemöte. På mötet diskuterades situationen med utbrottet av afrikansk svinpest och konsekvenser kopplat till det och vilka frågor som är viktiga för LRF-medlemmarna lokalt.

Avdelningen välkomnade Christian Foster, kommunchef i Norbergs kommun, Tobias Back, näringslivsansvarig i Fagersta kommun, samt Eleonore Marcusson, vice regionchef i LRF region Mitt, till mötet. De informerade om läget utifrån sina respektive organisationer.

Frågor från mötesdeltagare skickades med närvarande företrädare för att ta vidare till berörda myndigheter och departement och LRF centralt. De frågor som lyftes handlade om hantering av spannmål, lagring och vikten av informationsspridning, frågor om skogsbruk mm. 

Avdelningen uppmanar alla medlemmar som har frågor som inte fått svar genom information från myndigheterna att vända sig till den lokala LRF-avdelningen. De kan då ta frågorna vidare till LRF centralt och till kommunens företrädare som har bra ingångar på berörda myndigheter och departement.
 
Har du som medlem i avdelningen frågor, skicka dem till avdelningsordförande Erik Brate så tar han dem vidare.