Bonden som vill gå längre

Åke Karlsson, Lantbruksbild.
"Vi kan göra med fossilfria bränslen på landsbygden", berättar Kristin Södergren, LRF Örebro län.

Dieseln blev cirka fyra kronor billigare vid pump efter årsskiftet, när reduktionsplikten sänktes. ”Goda nyheter”, tycker Kristin Södergren, LRF Örebro län. ”Men vi får inte tappa fokus på den gröna omställningen utan öka produktionen av fossilfria drivmedel”.

– Sänkning av drivmedelspriset är bra. Men vi behöver öka produktion av fossilfria drivmedel i Sverige, menar Kristin Södergren vice ordförande i regionstyrelsen för LRF Örebro län. 

– Vi måste tänka framåt och vara med i den gröna omställningen och på allvar försöka, kämpa för att få fram mer och fler fossilfria drivmedel.

Stark vilja att ställa om

– Framförallt ska vi se till att öka den inhemska produktionen. Vi har mycket skog och goda möjligheter att skapa drivmedel i Sverige. Det är superviktigt för den gröna omställningen av samhället och lantbruket. 

Måndagen den 11 december presentade LRF omställningsrapporten för media och politiken. Här fanns en sammanställning olika hållbarhetsåtgärder på gårdarna med kostnader. Viktigaste budskapet var att lantbruket och skogsbruket är en förutsättning för samhällets gröna omställning. Men även att viljan till omställning finns på gårdsnivå.

Kan tillföra mycket energi

– Vi kan inte bära alla kostnader. Här måste det finnas en nationell finansiering och ett stöd från samhället. Vi kan leverera mer el från sol och vind, insatsvaror från skogen och åker till energi- och bränsleframställning, berättar Kristin.

I samband med regeringsbildningen i september överlämnade LRF ett energipaket till Ulf Kristersson (M) med förslag för ökad energiproduktion i närtid motsvarande 50 TWh i ny ren energiproduktion. Som jämförelse bidrar kärnkraft i dagsläget med 51 terawattimmar till landets elförbrukning på ett år.

Mer fossilfri produktion

I LRF-paketet fanns bland annat en riktad satsning på mer solenergi och biogas, ökad volym av biobränslen, upprustning av småskalig vattenkraft, ökad lagringskapacitet av el samt mer skogsråvara i form av GROT till energiverk.

I andra änden finns ökad elektrifiering av arbetsmaskiner och transporter som minskar fossila utsläpp. En riktad satsning på fossilfri och inhemsk mineralgödselproduktion men även metoder för precisionsodling, torkning och förädling som minskat klimatavtrycket. 

– Naturligtvis gläds vi åt ett lägre dieselpris. Men vi kan göra så mycket mer, insatser som även stärker företagen på landsbygden, säger Kristin Södergren. 

Läs mer om LRFs omställningsrapport

Läs mer om LRFs energipaket