Bra att skolmjölken blir kvar i Köping

Kor och mjölkglas i hage - beskärs vid användning

När Köpings kommun i juni i år meddelade att de skulle dra in på skolmjölken till lunch för kommunens barn i förskola och skola var vi snabba med att kritisera dem. Vi tyckte det var ett dumt förslag, som visserligen sparade lite pengar på kort sikt, men också tog bort en viktig näringskälla från barnen, de som vi i stället borde satsa på.  

Men nu är vi glada att kommunen har ändrat sig och kommer fortsätta servera mjölk till lunch. I media har vi kunnat läsa att Patric Gill, måltidschef i Köpings kommun, har sagt: ”Vi ser inte längre någon orsak att ta bort mjölken utan kommer fortsätta servera mjölk som vanligt i höst”.

Vi framförde i juni att varje satsad krona på skolmåltider ger samhället fyra kronor tillbaka i form av bättre studiero och hälsa, högre betyg och i förlängningen ökad chans till arbete. Vidare framförde vi att mjölk som måltidsdryck i skola ger näringstrygghet till barn, särskilt till de yngre och de som inte äter så mycket mat vid varje måltid, samt att mjölk har positiva effekter på näring och hälsa hos framför allt barn i skolåldern, med ökad kroppslängd och minskad fettmassa. Dessutom innehåller mjölk 18 av de 22 näringsämnen som man behöver under en dag och är en viktig källa till protein, kalcium, vitamin D, riboflavin, selen, zink och jod.

Det tycker vi fortfarande är de enda skäl någon behöver för att besluta att erbjuda mjölk till barn.

I juni släppte Skolverket en studie över skolmåltider i Sveriges kommuner: ”Vad kostar skolmaten?”. Den bygger på deras officiella statistik över kommunernas kostnader för skolmat, men sträcker sig bara fram till 2021 som är den senast tillgängliga statistiken. Skolverkets sammanställning visar att den genomsnittliga kostnaden för en skolmåltid per elev är 6 800 kr per år i grundskolan. Det är dock stor skillnad från den lägsta pengen på 4 100 kr till den högsta på 16 400 kr. Vad gäller kommunerna i Västmanland satsar Västerås minst på skolmat, 5 800 kr per elev och år, jämfört med Surahammars 11 200 kr per elev och år, vilket är mest i länet. Köping är dock inte långt efter med 9 300 kr per elev och år. Anledningarna till variationen mellan kommunerna varierar förstås, men det är hur som helst ett bra betyg till Köping!

Vi konstaterar att Köpings kommun satsar relativt andra kommuner ganska mycket på skolmåltider, och med det nu tillbakadragna förslaget om att skippa skolmjölken verkar de stå fast vid sitt fokus på barnens bästa.

Mikael Jogevall
ordförande Munktorps LRF-avdelning

Tomas Olsson
ordförande LRF Mälardalen

Debattartikeln är också publicerad i Bbl/At.