Bristen på strö slår mot hästägare

Jenny Nilsson, 2024
Foto: Jenny Nilsson.

Cocktailen extremt väder och en orolig omvärld har lett till problem på flera olika håll i landet. Bland annat för landets hästägare som nu drabbas av bristen på strö.

Växtodlingsåret 2023 går till historien som ett sällsynt dåligt år och produktionen av halm är inget undantag. Det ihållande regnet bidrog till mögelsporer och försvårade bärgningen, vilket påverkat både skördemängd och kvalitet. Som lök på laxen drev dessutom Rysslands invasion av Ukraina upp Europas energipriser kraftigt under 2022 och 2023 varpå spån i allt högre grad kommit att användas till pellets för uppvärmning. 

Dessa faktorer har lett till en brist på strö vilket i sin tur lett till både prisuppgång och tillgångsproblem. Något som drabbar alla de som håller större djur, men framför allt hästägare. Jenny Nilsson, regionalt sakkunnig LRF Väst och hästuppfödare i Värmland, förklarar varför. 

- Till skillnad från bönder som håller andra djur är det bland hästägare inte lika vanligt att producera halm själv. Många är istället beroende av att köpa in det. Samtidigt håller djurhållande bönder som producerar egen halm självklart hårdare i sin halm för att använda till sina egna djur. För att förmildra omständigheterna kan man ju hoppas på att alternativ som torv kommer gå att få tag på framöver och att vi får gynnsamma väderförhållanden med en fortsatt kall vinter följt av en tidig vår. 

Jenny poängterar även vikten av att ta lärdom av situationen och se över sin riskhantering för att vara mer motståndskraftig vid eventuella svårigheter till följd av osäkert väder. 

- Den största mardrömmen för alla djurägare är ju att äventyra djurskyddet och ska man försöka dra någon lärdom av den nuvarande bristen tror jag att det kan vara klokt att kalkylera för liknande situationer i en framtid som riskerar att präglas av just osäkert väder på grund av klimatförändringar. För att förekomma problem i framtiden kan vara bra att riskhantera genom exempelvis att ha större lagerhållning, ta höjd ekonomiskt för oförutsedda avgifter och så vidare. 

 

Pontus Widell
regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se
010-184 26 28