Bygga solcellspark på egen mark?

Kurt Hansson
För att lantbrukare inte ska missa möjligheten bjuder LRF in till fem digitala kunskapshöjningar under oktober och november.

Eftersom elanvändningen i Sverige väntas fördubblas, eller än mer fram till 2050 erbjuder LRF fem digitala kunskapshöjningar för lantbrukare under hösten. Så anmäl dig och ta chansen att lära dig mer om att sätta upp en småskalig solcellspark på din mark.

Elanvändningen i Sverige väntas fördubblas eller mer än så fram till år 2050. De flesta prognoser pekar ut vindkraft som den största tillkommande energikällan men även solel bedöms få en betydande roll i framtidens energisystem.

Med start 12 oktober bjuder LRF in till en serie om fem digitala kunskapshöjningar för lantbrukare som är intresserade av att bygga en solcellspark på sin mark men även för den som är intresserad av att arrendera ut sin mark.

Kunskapshöjningarna baseras till stor del på den guide som LRF tillsammans med företaget Drivkraft tagit fram och omfattar; grundförutsättningar, teknik, ekonomi, upphandling, avtal och affärsupplägg.

Gästföreläsare kommer att dela med sig av sina erfarenheter och olika aspekter av solcellsparker. Målet med kunskapshöjningarna är att deltagarna ska få en tydligare bild av förutsättningar, tillvägagångssätt och ekonomi för att kunna realisera en solcellspark på sin mark.

Så nu kan du få lära dig mer om möjligheten att sätta upp en småskalig solcellspark på din mark. Välkommen att anmäla ditt deltagande till digitala serien kunskapshöjning Småskaliga solcellsparker. Hur gör man? Klicka på länken nedan. Boka en biljett och använd då rabattkoden: LRF. 

Anmäl ditt deltagande och använd denna länk.

Det är kostnadsfritt att delta på kunskapshöjningarna Småskalig solcellspark och inplanerade datum är varannan torsdag kl. 10.00 - 12.00 med start den 12 oktober övergripande teman och datum syns nedan. När du anmäler ditt deltagande anmäler du dig till hela serien.

Klicka på denna länk och se första "Kunskapshöjningen inom Småskaliga solcellsparker"