CAP och miljö diskuterades på gårdsbesök

Victoria Thuillier

LRF Mjölks hållbarhetsexpert Victoria Thuillier, deltog på ett gårdsbesök som var del av EU-konferens i Skåne förra veckan. Det handlade om miljö och CAP.

Mjölkproduktion är i olika delar av landet en motor i det lokala näringslivet och positivt för lokal infrastruktur. Det är därför viktigt att utforma CAP-ersättningarna så att de fungerar i hela landet. Hållbarhetsarbetet måste också anpassas till regionala förutsättningar. 

Hej, Victoria! Vad var ditt budskap när ni möttes på gårdsbesöket förra veckan?

– Att hållbarhetsarbetet måste anpassas till regionala förutsättningar. Sveriges nordligaste mjölkgård ligger 8 mil norr om polcirkeln. Avståndet mellan den nordligaste och den sydligaste är lika långt som fågelvägen mellan Köpenhamn och Milano. Därför är det en utmaning att utforma CAP-ersättningar som fungerar i hela landet. Vallstödet är en ersättning som fungerar i hela Sverige och levererar hållbarhetsnytta både på slätten och i skogsbygd. Dessutom är det en inarbetad ersättning med välkända villkor. LRF Mjölk vill därför se ett återinförande av vallstödet och en ersättning för utökad tillgång till bete för mjölkkor i översynen av CAP.

Lyfte du fler frågor än vallstödet?

– Ja, ersättningen för skötsel av betesmarker och slåtterängar. Arealen har stadigt minskat under 1900-talet, men sedan EU-inträdet och införandet av en ersättning har minskningen planat ut. Trots regeländringar och administrativt trassel har det varit ett viktigt instrument för att behålla marker i bruk. 1/3 av våra betesmarker betas av mjölkrasdjur och 20% av betesmarkerna finns på mjölkgårdar.

– Att behålla mjölkproduktion i olika delar av landet är en motor i det lokala näringslivet och positivt för lokal infrastruktur. Det gäller allt från plogade vintervägar, hantverkare, brandsläckning och underlag för veterinär i glesbygd. Även här spelar CAP en viktig roll.

Vilka var åhörarna?

– Det var tjänstemän som jobbar med CAP-frågan på olika myndigheter i EU. 13 olika länder var representerade på gårdsbesöket.