Caroline Davidsson förstärker kontoret i LRF Öst

Caroline Davidsson
Caroline Davidsson.

Caroline Davidsson är ny som folkrörelseutvecklare i LRF Öst med uppdrag att stötta kommungrupperna.

Under kvartal ett i år har Caroline jobbat som konsult med regionstämmorna. Nu har hon fått en projektanställning på halvtid under ett år för att stärka upp kontoret i arbetet som krävs kopplat till stadgeändringar och utveckling inom Framtidens folkrörelse. 

Välkommen till LRF Öst Caroline! Berätta, vem är du? 

- Jag är 45 år och bor tillsammans med min man Johan och två söner på Skrivargården utanför Mantorp. På gården har vi ekologisk växtodling, några får, champinjonodling och svamplådor för egenodling. På fritiden gillar jag yoga, att vara ute i naturen och när tillfälle ges åka till fjällen.  

Vad har du för bakgrund? 

- Jag är uppvuxen på Skrivargården med hästar som största intresse under skoltiden. Efter en civilekonomutbildning i Umeå bosatte jag mig i Tyskland för att jobba på Dresdens universitet, Institute of Soil Science and Site Ecology. När jag kom hem till Sverige arbetade jag med näringslivsutveckling utifrån kommunal och regional nivå. Senast kommer jag från en projektledarroll för Mjölby kommuns initiativ att skapa ett “Upplevelsecenter för mat”. Min styrka och intresse ligger i kombinationen av företagsutveckling, projektledning och de gröna näringarna. 

Vad kan man kontakta dig med för typ av frågor? 

- Mig kan man kontakta om man har funderingar kring omorganisationen inom LRF med särskilt fokus på hur kommungrupperna kan utvecklas framåt.  

Kontaktuppgifter

Caroline Davidsson nås på caroline.davidsson@lrf.se och 070-566 59 51.