DEBATT: Lantbruket är avgörande för den biologiska mångfalden

traktor harvar åker
Genom att köpa svenska produkter så kommer du att gynna den biologiska mångfalden, skriver Torbjörn Olsson och Olle Göransson, LRF. Foto: Ola Ekstrand.

Var åttonde timma lägger en lantbrukare av att vara lantbrukare. Detta är något som inte bara påverkar livsmedelsproduktionen i Sverige utan också den biologiska mångfalden, skriver Torbjörn Olsson och Olle Göransson, LRF.

NWT 2023-05-23

Variation av arter i landskapet kallas biologisk mångfald och är en förutsättning för flera ekosystemtjänster såsom produktion av mat, ren luft, kolinlagring och pollinering.

Lantbrukare jobbar varje dag med biologisk mångfald, mycket får vi på köpet, exempelvis när djuren betar. För djuren är viktiga för den biologiska mångfalden. Vi behöver dem för att upprätthålla vårt ekosystem och de bidrar också till att insekter och ibland skadedjur överlever, det sistnämnda är ju inte alltid så roligt och det kan kräva merarbete, men likväl är de en viktig del i ekosystemet.

Var åttonde timma lägger en lantbrukare av att vara lantbrukare. Detta är något som inte bara påverkar livsmedelsproduktionen i Sverige utan också den biologiska mångfalden. Lantbrukarna är avgörande för att vi ska ha en rik biologisk mångfald. Som konsument kan du också bidra genom att exempelvis välja växter till din trädgård som gynnar den biologiska mångfalden och pollinatörer eller varför inte anlägga en trädgårdsdamm. Alla åtgärder är viktiga men för att få verklig skillnad så krävs det lantbrukare.

Vi bönder genomför varje år flera olika åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden, stora som små. Det kan handla om att anlägga lärkrutor (En lärkruta är en osådd yta på åkern där lärkor kan landa och hitta mat). Sätta lähäckar, anlägga en våtmark eller göra en sandbädd så att de solitära bina kan hitta bra boplatser. Det kan också handla om att så blommande kantzoner, eller ställa ut en halmbal för att ge humlor en boplats.

För att lantbrukarna ska kunna göra dessa insatser så krävs både inkomst och lönsamhet och det är här du som konsument kommer in i bilden. Genom att köpa svenska produkter så kommer du att gynna den biologiska mångfalden. Vi är många som gör insatser för den biologiska mångfalden, ett bra steg på vägen är att fylla din tallrik med mat producerad i Sverige.

Torbjörn Olsson, LRFs kommungrupp i Arvika

Olle Göransson, LRFs kommungrupp i Hagfors