Det offentliga behöver ta ansvar för krisberedskapen

Karin Nalbin

Grunden i vår beredskap är vår livsmedelsproduktion. Har vi inte mat i magen får vi inget gjort. Så enkelt är det. Bästa sättet att bygga en bra beredskap är alltså att se till att vi har en stor inhemsk produktion av mat i fredstid. För det som inte finns i fredstid finns absolut inte i kristid. Idag är hälften av det vi äter importerat. 

Med detta i tanken är det oroande att läsa resultatet av kostchefsundersökningen 2023, en enkätundersökning gjord av LRF Mjölk. Där framgår att 8 av 10 kostchefer anger att det finns hinder för att hålla hög kvalitet på maten i de offentliga köken. Den största orsaken är ekonomin, till följd av inflationen. Maten har precis som andra varor stigit i pris, och kommunernas ekonomi är ansträngd.   

3 av 4 kostchefer har tvingats göra anpassningar och förändringar av skolmaten, till exempel byta ut våra svenska råvaror mot utländska alternativ av lägre kvalitet.  

Intresset för och kunskapen om våra inhemska livsmedel har på senare år ökat. I många kommuner har det varit en självklarhet att servera sina barn och gamla mat av högsta kvalitet. I Jönköpings län har vi många kommuner som serverar mat med stor andel svenska råvaror. Något som nu kan förändras. 

I rapporten ”Livsmedelsberedskap för en ny tid” som regeringen beställt och som presenterades i början av månaden, konstateras att en ökad matproduktion i fredstid är viktigt, samt hur vi ska ha möjlighet att hålla i gång produktionen under kristid. Vi odlar Sveriges godaste försvar! 

Den viktigaste faktorn för att öka vår livsmedelsproduktion är att det finns efterfrågan på det som vi lantbrukare producerar. Här har kommuner, regioner och staten ett stort ansvar, genom att själva köpa svensk mat. Merkostnaden för våra inhemska kvalitetsvaror kontra importerade varor med lägre kvalitet borde inte bara belasta matkontot i en kommun, utan borde också ses som en investering i vår krisberedskap. Om Sveriges lantbrukare inte får avsättning för sina varor och den inhemska produktionen därför minskar för att det offentliga köper in produkter av en lägre kvalitet – som dessutom hade varit olagligt att producera här – är inte det sinnebilden av att skjuta sig själv i foten? 

Självklart kan du som privatperson också ta ansvar för att vi kan ha en stark livsmedelsberedskap i händelse av kris. Det är enkelt. Köp svenska varor. Tillsammans ser vi till att det finns något att stoppa i magen om den dagen kommer. 

  

Karin Nalbin
Ordförande LRF Jönköpings län