En liten men välkommen regellättnad i CAP

Palle Borgström
Palle Borgström, ordförande LRF.

Idag meddelade regeringen att man möjliggör en mindre lättnad i ett av grundvillkoren i Eus gemensamma jordbrukspolitik, CAP. Beskedet innebär en regelförenkling för lantbrukare som nu inte behöver lägga lika mycket mark i träda.

- Alla besked som gör livet mindre krångligt för Sveriges lantbrukare tas emot med öppna armar. Men man måste komma ihåg att det bara är en droppe i havet av byråkrati som Sveriges bönder simmar runt i, säger Palle Borgström, förbundsordförande på Lantbrukarnas Riksförbund.

Regeringens besked innebär tekniskt sett att lantbrukare får fler möjligheter att uppfylla villkoret för miljöytor, förutom träda och obrukade kantzoner kan även odling av kvävefixerande grödor och fånggrödor utan användning av växtskyddsmedel användas för att uppfylla villkoret.  

- Det är positivt att regeringen på kort sikt vill tillämpa vissa lättnader i villkoren som EU-kommissionen möjliggjort för så kallade miljöytor. Men det krävs flera och mer omfattande insatser för att minska lantbrukets regelbörda, säger Palle Borgström.

LRF har lämnat förslag till regeringen och till EU-kommissionen om regellättnader för grundvillkoren inom CAP. Inför det europeiska jordbruksministermötet den 26 februari presenterades EU-kommissionen ett antal förslag för att minska regelbördan och byråkratin för Europas bönder.

- Vi hade förhoppningar om att EU-kommissionen skulle ge betydligt mer omfattande undantag och regellättnader under 2024. Vi driver därför argumentet om en halverad regelbörda för lantbruket, säger Palle Borgström.

Grundvillkoret om miljöytor, liksom grundvillkoret om växtföljd, skulle ha trätt i kraft redan 2023 men på grund av rådande marknadssituation som följd av kriget i Ukraina sköt EU-kommissionen på införandet ett år.

- Det är viktigt att det förenklingsarbete som påbörjats inom EU får ett tydligt genomslag och att Sverige driver på arbetet. En omfattande regelförenkling för Sveriges lantbrukare är avgörande vara avgörande för om den uppdaterade nationella livsmedelsstrategin blir framgångsrik eller ej, säger Palle Borgström.