Enkät om vildsvinsskador i Gävle, Hofors och Sandviken

Lotta Zetterlund och vildsvin

Inom kort kommer företagarmedlemmar i Gävle, Hofors och Sandvikens kommuner få en enkät om vildsvinskador. Många av de vildsvin som skjuts där och som provtas för cesium 137 har halter över gränsvärdet om 1 500 Bq, vilket innebär att köttet inte får ges bort eller säljas som livsmedel. LRF Gävleborgs ordförande Lotta Zetterlund svarar på några frågor om enkäten.

Hallå där Lotta Zetterlund, ordförande i LRF Gävleborg, regionstyrelsen skickar i dagarna ut en enkät om vildsvinsskador, varför gör ni det?

I Gästrikland har vi höga cesiumhalter i många av de vildsvin som fälls och det gör att intresset för att skjuta grisarna inte blir lika stort som det är om det går att använda köttet som livsmedel. Vi behöver därför få ett underlag hur det ser ut med skador som vildsvinen orsakar i Gästrikland.
 
Varför är det företagarmedlemmar i just Gävle, Hofors och Sandvikens kommuner som får enkäten?

Gävle kommun har på ett föredömligt sätt tagit kostnaderna för att få lämna grisarna som miljöfarligt avfall och vi arbetar för att även Sandviken och Hofors kommuner ska avsätta pengar för att ta dessa kostnader.


Hur vill ni använda resultatet?

Vi vill se att avskjutningen av vildsvinen inte minskar, utan att vi kan få en ökad avskjutning för att få bort vildsvinen som bökar fram och äter sånt som gör att vi får höga cesiumhalter mer lättillgängligt i naturen och för andra djur. Bra underlag stimulerar till bra samarbete mellan lantbruket och jägare.

 

Sofia Weimarck
regional kommunikatör
sofia.weimarck@lrf.se
010-184 45 12