Enkätundersökning avslöjar utmaningar för hästnäringen

Hästar i Byskeby, Västerbotten

LRF Häst genomförde nyligen en enkätundersökning i syfte att samla in information om hur den rådande bristen på veterinärer påverkar hästnäringen. Enkäten besvarades av 863 av LRFs medlemmar, och svaren ska nu ligga till grund för LRFs fortsatta påverkansarbete och för att belysa de utmaningar som finns inom området.

En glädjande observation från undersökningen är att en övervägande andel av respondenterna uppger att de har tillgång till veterinärer med hög kompetens. Detta indikerar att veterinärvården generellt sett håller hög kvalitet. Trots detta framkommer det dock att det finns specifika utmaningar och områden som kräver uppmärksamhet.

En av de mest påtagliga problemområdena är de långa avstånden till spetskompetens, speciellt i vissa delar av landet. 

En annan oroande observation är att kompetens och erfarenhet brister under jourtid. Undersökningen visar också på långa väntetider under dessa tider, och i vissa delar av landet saknas tillgång till jourveterinär helt och hållet.

För dem som driver stuteri är det särskilt påtagligt att en stor andel ännu inte har löst tillgång till seminveterinär inför den kommande betäckningssäsongen. 

Resultaten från enkätundersökningen kommer förhoppningsvis att fungera som en väckarklocka för beslutsfattare och aktörer inom veterinärbranschen. Det är tydligt att det finns områden där förbättringar och satsningar behövs för att säkerställa att alla djurägare i Sverige har tillgång till högkvalitativ veterinärvård, särskilt under jourtid och i avlägsna områden.

Läs hela enkätundersökningen här.