Ett par ord med Folke Pleijert, ordförande i Hultsfreds kommungrupp

Folke Pleijert 3

Kommungruppen i Hultsfred har genomgått ett generationsskifte och för stunden så genomförs inte så många aktiviteter. Kommungruppens ordförande Folke Pleijert hoppas på att få fler att vilja engagera sig.

Hur står det till med arbetet i kommungruppen?

Vi har tyvärr inte haft någon större verksamhet de senaste åren. Vi är tre stycken som ses och hörs lite grann. Tidigare fanns det fler engagerade men vi har haft lite av ett generationsskifte bland medlemmarna i kommungruppen och har inte kommit i gång med arbetet än. Om jag bara ser till min egen del så vet jag hur svårt det är att ta sig tid till arbetet utanför den egna gården. Det är mycket man ska hinna med.

Det har inkommit en skrivelse från en av lokalavdelningarna inom kommungruppen till regionstyrelsen. Vad handlar den om?

Jo, men den handlar om att vi tycker att det har blivit allt större intressekonflikter mellan olika kategorier av medlemmar inom LRF och när LRF då försöker tillgodose alla olika kategorier av medlemmars önskemål, så har det gjort att organisationen har kommit att uppfattas som otydlig med alltför många och diffusa mål. Vi tycker att det är dags för LRF att hitta tillbaka till rötterna och fokusera på de gemensamma grundförutsättningar som behövs för våra landsbygdsföretag. Konkurrenskraft, regelförenklingar och inhemsk livsmedelsproduktion. Skala bort otydliga projekt och kliv av samarbeten som inte på ett tydligt sätt syftar till ovan nämnda mål och lägg alla resurser där de gör verklig nytta.

Ja det var ord och inga visor?! :) 

Det kan man tycka. Vi ser fram emot regionstyrelsens svar på detta. Enligt oss har inte företagarvillkoren ändrats på de senaste 20 åren och då kanske det är dags att pröva att göra någonting nytt.

Om man vill vara med i kommungruppens påverkansarbete, kan man kontakta dig då?

Självklart, alla insatser och åsikter är välkomna och tas tacksamt emot! RIng, skicka sms, maila eller ta kontakt på annat sätt. Folke Pleijert, 0708-779896 eller pleijert@gmail.com