Ett par ord med Gert Johansson, ordförande i Högsby kommungrupp

Nu är det Högsbys kommungrupp som är på tur och i den här intervjun får vi höra vad som är på gång i kommungruppen!

Hej Gert! Hur har ni det i kommungruppen i Högsby just nu?

Jo men det har varit väldigt lugnt ett tag under pandemin, men det har börjat släppa nu och vi har planerat in aktiviteter under året, så det känns bra.

Vi ska bland annat ha en gårdsvisning på Stora Hanåsa för allmänheten, så de får komma och se hur det ser ut på en stor gård. Det blir nog innan skörden i april, maj tror jag. Hanåsa är en stor mjölkgård med uppåt en 800 mjölkkor och lika många nötdjur. Vi kommer att bjuda på korv och kaffe under dagen och vi marknadsför det stort genom att skriva om det i lokalpressen och medlemmarna kommer vi bjuda in digitalt via internet.

Sen ska vi också ha en fältvandring på Dageryd som vi gör tillsammans med Mönsterås kommungrupp. Vi brukar göra det någon gång i juni när växtligheten har kommit upp lite och så har vi med växtodlingsexperter från LRF och HS.

Hur gick årsmötet?

Årsmötet hade vi på Staby gård hos Stinha Johansson Evertsson, som också är föreslagen som ny ledamot i LRF Sydosts styrelse. Vi var en 24, 26 personer på plats. Högsby kommungrupp består bara av en lokalavdelning Fagerhult-Högsby, som slogs ihop för några år sedan. En ny fick vi in i styrelsen - Richard Johansson.

Hur ser ert påverkansarbete ut gentemot kommunen?

Jo men vi har ett mycket gott samarbete med kommunen och nu ska vi även börja samarbeta med föreningen Företagarna. De har vi inte gjort tidigare och de vill ha ett närmare samarbete med oss och det tycker vi är bra. Det är bra att vi lantbrukare börjar se oss själva mer som företagare.

Hur går tankarna kring LRFs remiss angående organisationsutvecklingen?

Lokalavdelningen har skrivit en motion om sammanslagningen och tankarna är väl lite delade. En del tycker att det ska fortsätta som det är och en del tycker att det ska slås samman. Man undrar ju vad som kommer att hända med våra trevliga Bowlingkvällar i Oskarshamn till exempel och en del undrar ju vad som händer med våra kassor.

Men allmänt är jag väl ganska nöjd 😊