Falk Biogas får 153 miljoner från Klimatklivet för att bygga biogasanläggning på Öland

I förra veckan lämnade styrelsen i FALK Biogas in en miljökonsekvensbeskrivning till länsstyrelsen för det biogasprojekt på Öland de har drivit under många år. Fyrtiofem bönder på Öland har nu gått samman och bildat FALK Biogas och deras mål är att få ut biogasen på marknaden redan under 2024.

Ett lämpligt ställe att omvandla gödsel till gas

Idén till Falk Biogas började med att kommunerna i Kalmar län bestämde sig för att kollektivtrafiken skulle börja köra på biogas.

- Vi såg att det fanns mycket gödsel på våra gårdar både på södra och norra Öland, det var stora mjölkgårdar och de låg tätt. Helt enkelt ett lämpligt ställe att omvandla gödsel till gas i en biogasanläggning, berättar Stig Bertilsson – en av grundarna till FALK Biogas.

- Men när kommunen sen började räkna på hur mycket biogas de skulle behöva för att köra bussarna så visade det sig att de inte behövde så mycket som de trodde och då tog ju vårt lilla projekt ett stopp, berättar Stig. Men då dök det upp en holländsk intressent Orange Gas (OG) som skulle bygga upp ett nät av biogasmackar, dock hade de ingen gas. Vi skrev ett avtal med dem att de skulle ta hand om marknaden och vi skulle ta hand om produktionen, fortsätter Stig.

Föra, Alböke, Löt och Köping, därav namnet FALK

20 bönder i trakten gick ihop och satsade 10 000 kr var och började skissa på projektet. De bildade aktiebolaget FALK Biogas och sökte 500 000 kr från Sparbanksstiftelsen, vilket bekostade ansökningsförfarandet till Klimatklivet. Klimatklivet beviljade därefter bolaget ett stöd på 65% av investeringen, vilket blev 153 miljoner kronor!

- När vi väl hade fått pengarna från Klimatklivet insåg vi att vi inte hade gödsel nog att producera så mycket gas som vi behövde, utan vi utvidgade området ytterligare en mil utanför det området vi var från början, berättar Stig. Från början var det byarna Föra, Alböke, Löt och Köping, därav namnet FALK. Nu är vi 7 socknar som är engagerade och vi är 45 delägare i Falk Biogas, fortsätter han.

Studiebesök till Danmark

Nu startar processen med att bygga biogasanläggningen. FALK Biogas har lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till länsstyrelsen i förra veckan för att få tillståndet att bygga. De har också börjat titta på utformningen av anläggningen och tagit kontakt med ett antal företag som tillverkar biogasanläggningar, bland annat i Danmark, dit de ska åka på studiebesök.

- Anläggningen ska producera 30 GWh men det kan bli mer. Vi kommer att använda 250 000 ton gödsel i produktionen och tanken är att vi ska pumpa gödseln från gårdarna under marken för att inte konkurrera med turisttrafiken, berättar Stig.

Ambitionen är att tillståndet ska ta 6 månader och att de kan börja bygga anläggningen på våren 2023. Projektet beräknas vara klart våren 2024 om allt går som det ska.