Förändring efterfrågas för framtidens folkrörelse

Arbetet med att utveckla LRF som folkrörelse är inne i en intensiv fas inför riksförbundsstämman i maj 2023. Förbundsordförande Palle Borgström känner förväntningarna från medlemmarna.

Palle Borgström
Palle Borgström

För Palle Borgström är utvecklingen av folkrörelsen en nyckelfråga för LRF.

— Min vision är att LRF ska möta medlemmarna där de befinner sig och erbjuda former för engagemang och påverkan som är attraktiva. Vi måste också fundera på hur vi tar hand om nya medlemmar som inte attraheras av de former för engagemang som LRF erbjuder idag, säger han.

Arbetet med att utveckla folkrörelsen har pågått löpande under lång tid. Men just nu är det särskilt aktuellt.

Till riksförbundsstämman i maj 2022 kom det in fem motioner på temat. De handlade på olika sätt om kommungrupperna, lokalavdelningarna och strukturen med förtroendevalda. Resultatet blev att alla fem motionerna skulle behandlas i en organisationsanalys som pågår just nu och som ska leda till beslut på riksförbundsstämman i maj 2023.

— Jag upplever att organisationen är beredd på förändringar på ett helt annat sätt idag än för fyra fem år sedan. Jag skulle säga att organisationen efterfrågar förändring, säger Palle Borgström som gläds över det pågående arbetet.

Målbilden för arbetet är en inkluderande, innovativ och pådrivande folkrörelse som präglas av att det ska vara meningsfullt, enkelt och roligt. Effekten blir att stoltheten ökar internt och att fler attraheras att engagera sig inom det gröna näringslivet.

— Vi vill göra förändringar för att öka vår förmåga att förklara medlemmens situation och driva frågor som är viktiga för medlemmen, säger Palle Borgström.

Landets alla kommungrupper har en viktig roll i det näringspolitiska påverkansarbetet som står allt högre på LRFs agenda.

— I processen kring framtidens folkrörelse är det viktigt att vi inte bara pratar om att stärka kommungrupperna utan också om hur vi gör det, konstaterar Palle Borgström.

Konkreta förslag är på väg fram. På riksförbundsstämman i maj 2023 är det dags att fatta beslut.

Text: Anders Karlsson