Bra diskussioner när kommungruppen bjöd kommunen till gårdsbesök

Nils Ahnstedt och Emma Petersson, Häggatorp Ekhamra
Emma Petersson och Nils Ahnstedt.

Den 24 april var ett tiotal personer från Sävsjö kommun och kommunens näringslivsbolag inbjudna till studiebesök och information med Sävsjö kommungrupp.

Dagen började hos Nils Ahnstedt och Emma Petersson, Häggatorp Ekhamra, som berättade om sin verksamhet med dikalvsproduktion och slutuppfödning av tjurar och kvigor. Det blev bra och informativt och fler frågor kom upp, om till exempel gödselhantering och klimatarbete. Inbjudan hade gått ut till politiker och tjänstemän i kommunen, med syfte att träffas och diskutera svensk mat i allmänhet och lokal och regional mat i synnerhet. Man berörde även den högaktuella beredskapsfrågan.

Efter en gemensam lunch fortsatte dagen med att David Brogård, Hylletofta Pilagård, berättade om sin verksamhet och bland annat de klimatberäkningar han har gjort på sin gård med tjurar. Brogård investerar bland annat i bevattning och har sökt medel från Klimatklivet för att få ett mer resurseffektivt företag.

Rose-Marie Winqvist berättade slutligen om LRF:s arbete och om upphandlingsfrågan. Det blev många givande diskussioner under eftermiddagen och man knöt nya kontakter för vidare samverkan framåt. Kommunens näringslivsbolag, SNAB, ska bland annat komma ut och informera på ett medlemsmöte i augusti.

– De ville knappt gå hem sen när klockan började dra sig mot fyra, säger Ingemar Ahnstedt, ordförande i kommungruppen, som var nöjd med dagen.