Gårdsbesök med Sverigedemokraternas Charlie Weimers

Fotograf - Kajsa Edbom 2024
Charlie Weimers, Mattias Östervee och Runar Filper

I slutet av maj besökte Sverigedemokraternas Charlie Weimers och Runar Filper gården Östra Ve i Väse utanför Karlstad. Med på mötet var även delar av regionstyrelsen Värmland för att diskutera hur man kan skapa bättre förutsättningar för Värmlands lantbrukare.

Charlie Weimers, Sverigedemokraternas toppkandidat till EU-valet besökte i slutet av maj Mattias Östervee och Erik Östervee på gården Östra Ve i Väse utanför Karlstad. Under besöket var även delar av regionstyrelsen LRF Värmland närvarande för att ta emot och lyfta aktuella frågeställningar. I en av Sverigedemokraternas fem viktigaste frågor kan man läsa ”verklighetsanpassa klimatpolitiken” och just den frågan diskuterades flitigt. Erik Forsberg och Lars Johan Lander i regionstyrelsen passade på att ställa frågor kring vad det faktiskt innebär ur ett lantbruksperspektiv och hur Sverigedemokraterna helst ser att klimatpolitiken ska bedrivas i de frågor som är relevanta för våra medlemmar.  

Med på besöket var även Sverigedemokraternas värmländska riksdagsledamot Runar Filper och de frågor som inte riktigt platsade inom EU politiken passades raskt vidare till Runar. Under mötet poängterades att hela kedjan av lagstiftningar och byråkrati måste fungera om man vill skapa bättre förutsättningar för våra medlemmar. Allt från EU politiken, nationella politiken, myndigheters tolkningar och handläggares tillämpningar. Ibland hamnar besluten på gårdsnivå någon annanstans än vad som kan antas varken rimligt eller ändamålsenligt.