Utbildningsstart i augusti

Jakt i Västernottland
Utbildning för effektivare gåsjakt drar nu igång i länet, ett samarbete med bla Jägareförbundet.

Plötsligt kommer de. Landar i stora flockar och börjar beta. För lantbrukaren kan besök av gäss bli förödande med omfattande skador på växande gröda och stora förluster. Tillsammans med Jägareförbundet och Länsstyrelserna bjuder LRF därför in till utbildning.

LRF har krokat arm i ett projekt för gåsjakt, med syfte att öka och effektivisera jakten på gäss. Flera utbildningsinsatser är på gång i både Sörmland och Örebro för att utbilda jägare. Är du intresserad av att ta hjälp av jägare kan du anmäla intresse här, i vårt formulär.

Att skrämma bort och störa gässen är en metod att minska skador, men som kräver aktivt och omfattande arbete för lantbrukare. Jakt på gäss fungerar som skrämselmetod och kan ha en reglerande effekt på beståndet av gäss. Jakten är därför en mycket viktig åtgärd och jägare som aktivt jagar gäss kan spela en viktig roll för att stödja lantbruket.

Svenska Jägareförbundet har, tillsammans med den erfarne instruktören och gåsjägaren Ulf Lindroth, tagit fram en effektiv och etisk utbildning i gåsjakt med gåsbulvaner och gömslen.

Utbildningen, som förutom teori även inkluderar praktiska moment, kommer att genomföras i de två utsedda pilotlänen Södermanland och Örebro. Utbildningarna genomförs under augusti månad och är tillgänglig för alla Jägareförbundets medlemmar i de aktuella pilotlänen, information och anmälan till utbildningen hittar du här.

Inom projektet finns även satsningar på att skapa samverkan mellan olika intressenter som på olika sätt berörs av förekomsten av gäss. Målet är att hitta gemensamma nyttor, där bland annat Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) är en viktig samarbetspartners tillsammans med SLU, Studiefrämjandet och länsstyrelserna.

Genom projektet ges fler jägare möjligheter att upptäcka en jaktform som är spännande, gynnar lantbruket och är populationsreglerande. Kunskap, beprövad erfarenhet, gåsbulvaner och liggömslen finns i de båda pilotlänen. Målet är att utbildningar och jakter ska genomföras regelbundet.

Rätt insats minskar skador

Medlemsdag för SJF Sörmland

Framtidens viltförvaltning