GNI Q4 2023: Animalier

dikor

Det senaste kvartalet har animalieindexet visat en marginell nedgång och befinner sig fortfarande på en tydligt negativ nivå. Trots en viss förstärkning i prisbilden, har avräkningspriserna påverkats negativt. Insatsmedel upplevs något sämre jämfört med tidigare kvartal, men visar ändå en bättre syn än föregående år.

Årets spannmålsskörd har påverkat animalieproduktionen negativt

Nedklassningen av spannmål till foderkvalitet har pressat priserna på inköpta fodermedel. Samtidigt upplever många animalieproducenter med egen foderproduktion en delvis annorlunda verklighet där höga insatskostnader i kombination med stora skördebortfall resulterar i att kostnaden per kilo foder stigit. Med en lägre spannmålsskörd och besvärliga skördeförhållanden, har tillgången och priserna på strömedel också påverkats negativt i vissa regioner.

Antalet grisbesättningar minskar

Slaktvolymen för nöt har ökat under 2023, fler kor har slaktats jämfört med tidigare troligtvis till följd av den torra inledningen av sommaren samt lägre mjölkpris. Produktionen visar en ökad mjölkinvägning. Grisproduktionen har minskat och trenden mot färre grisbesättningar fortsätter i Sverige.

Stigande räntor har en allt större påverkan på animalieproduktionen, som är en av de mer kapitalintensiva näringarna. Denna situation resulterar i en pressad lönsamhet jämfört med tidigare år, och framtidsprognosen förblir avvaktande.

- Resultatet i årets sista GNI visar på en pressad lönsamhet hos de svenska företagen inom animalieproduktion. Att välja svenskt kött och svenska mejeriprodukter är just nu inte bara en fråga om kvalitet utan också viktigt för att upprätthålla en stabil och hållbar livsmedelsproduktion i Sverige, säger Fredrik Sundblad, branschansvarig på LRF Kött.

Om GNI

GNI, Grönt Näringslivsindex, är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. De gröna näringarna innefattar verksamheter med utgångspunkt i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, det vill säga primärproduktion och service på gårdsnivå. 

Totalt utgörs de gröna näringarna av närmare 400 000 företag. De representeras av ungefär 30 olika produktionsinriktningar med ett produkt- respektive tjänsteutbud som spänner över 60 verksamhetsområden.

Här kan du läsa alla rapporter