God stämning, bra diskussioner och stor respekt för våra medlemmar

män, kvinnor
Taggade fullmäktige Cecilia Bengtsson, Anders Claesson, Heléne Gunnarsson, Linda Ericsson och Marcus Idoffsson. Foto: Linda Ericsson.

I dagarna två genomförs LRFs riksförbundsstämma på Sånga Säby utanför Stockholm. LRF Halland har fem fullmäktige som deltar med uppdraget att vara de halländska medlemmarnas röster i diskussionerna. Här får du nu chansen att följa ett taggat gäng från Halland och deras reflektioner från stämman som genomfördes den 23–24 maj.

Det är dags för LRFs riksförbundsstämma, hur känns det Marcus Idoffsson? 

- Det ska bli spännande! Det här är första gången jag deltar, det ska bli intressant att följa diskussionerna. 

Marcus Idoffsson som till vardags finns som förtroendevald i LRF Ungdomen Halland är såklart extra taggad på att vara ungdomarnas röst på årets stämma.

Vi passar även på att ta pulsen på Anders Claesson, vilken diskussion ser du mest fram emot under stämmodygnet Anders? 

- Det är den om Framtidens Folkrörelse, det ska bli spännande att höra diskussionerna och hur förslaget till inriktningsbeslut landat i organisationen.

Eftermiddagen flyter på och när första stämmodagen ajourneras, summerar Heléne Gunnarson den så här: ”Nu har vi gått igenom året som gått och gjort de val vi behöver och startat upp motionsbehandlingen. Jag slås av den goda stämningen och diskussionen men också den stora respekt som finns för alla våra medlemmar att på bästa vis jobba tillsammans med att utveckla vårt LRF. Dagen avslutades med utdelning av utmärkelsen LRFs guldnål och inte mindre än två hallänningar fick välförtjänt får motta denna utmärkelse. Stort grattis vill vi skicka till Lars Inge Gunnarson och Anders Richardsson.”

Stämmomiddagen är avklarad och nattsömnen har gjort sitt då är det dags för dag två, solen strålar över ett vackert Sånga Säby när fullmäktige ska ta plats i stämmosalen igen. Vi fångar Linda Ericsson och Cecilia Bengtsson i farten på väg in, vad ser ni fram emot idag?

- Vi ser fram emot de fortsatta motionsdiskussionerna, från Halland ska vi försvara vår motion ”Samla Folkrörelsesverige för förenkling”, det kommer förmodligen även bli en hel del diskussioner om solceller på åkermark. Vi hoppas på en givande och rolig dag säger Linda och Cecilia.

Efter en intensiv dag med många diskussioner så hittar vi Heléne Gunnarson i vimlet. Nu har du genomfört din första stämma som regionordförande för LRF Halland, hur skulle du summera den?

- Det har varit ett bra dygn och ett aktivt hallandsgäng som jobbat för de motioner och diskussioner som berör oss och våra medlemmar och framför allt försökt hitta lösningar på frågor tillsammans med övriga LRF-kollegor.

Det är en nöjd Heléne som nu tillsammans med resten av gänget rullar tillbaka mot Halland.

Vill ni ta del av stämman i efterhand, här kan ni följa debatten och besluten på lrf.se Riksförbundsstämma 2023 

fullmäktige, kvinna, riksförbundsstämma
Linda Ericsson gör medskick till motionen faktabaserad undervisning med helhetsperspektivet i skolan om modern livsmedelsproduktion. Foto: Heléne Gunnarsson.

LRF Hallands motioner

LRF Halland skickade två motioner till LRFs riksförbundsstämma ”Förändring med förstånd ger Framtidens folkrörelsekraft” och ”Samla Folkrörelsesverige för förenkling”. 

Motionen om framtidens folkrörelse lyfter vikten av att stärka kommungruppsarbetet men samtidigt medskick till att det ska göras möjligt för lokalavdelningar att:

1. Ingå i ny stadgestruktur

2. Fortsätta som en självständig lokalavdelning eller

3. Ges stöd att avveckla lokalavdelningen (gäller inaktiva lokalavdelningar), i yttrandet anser man motionen vara besvarad och från LRF Hallands sida är man nöjd med det svaret utifrån att det inriktningsbeslut som nu finns antaget om framtidens folkrörelse innehåller många av de delar som framkommit under remissrundan.

Hanteringen av den andra motionen ”Samla folkrörelsesverige för förenkling” innehöll en bra debatt men stämman gick på riksförbundsstyrelsens förslag att avslå motionen.


Ulrika Bertilsson
regional kommunikatör LRF Väst
ulrika.bertilsson@lrf.se 
072-247 16 11

 

Guldnål, Anders Richardsson, Leregård, Heberg

Anders Richardsson, Leregård, Heberg tilldelades LRFs Guldnål av Palle Borgström, förbundsordförande. Foto: Linda Ericsson.

Guldnål, Lars-Inge Gunnarsson, Skottorp, Laholm

Lars-Inge Gunnarsson, Skottorp, Laholm tilldelades LRFs Guldnål av Palle Borgström, förbundsordförande. Foto: Linda Ericsson.

kvinna, man, fullmäktige, riksförbundsstämma

Första stämmodagen genomförd, nu är väntar mingel och stämmomiddag.