Gödseldispens till följd av osäkert väder

Pontus Widell, 2024
Foto: Pontus Widell.

2023 präglades av osäkert väder i form av både torka och regn. Detta innebar att många lantbrukare inte hade möjlighet att sprida gödsel enligt tidsspannet i Jordbruksverkets föreskrifter.

Samtidigt har flera lantbrukare uppgett att de med framgång sökt dispens från föreskrifterna i sina lokala kommuner. De berättar att de mötts av förståelse för situationen och att kommunen begriper att lantbrukarna själva ofta har bäst kunskap om när det passar att sprida gödsel på sina marker.

En av de som sökt och fått dispens är Andreas Christiansson i Laholm.

- Det var första gången jag sökte dispens och det fungerade väldigt bra. Processen var väldigt smidig och Laholms kommun otroligt samarbetsvilliga och tillmötesgående. Jag tycker det är bra att det gick så enkelt att få till då jag slapp köra sönder vallarna och kunde minska näringsläckaget genom att se till att gödseln kom till nytta, säger Andreas Christiansson.

De flesta som sökte dispensen gjorde det under hösten, efter spridningssäsongen, men med rätt förutsättningar går det även att söka dispens innan spridningssäsongen börjar på våren.

För att söka, kontakta den lokala inspektören i din kommun och fråga hur du ska gå till väga.

Pontus Widell
regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se
010-184 26 28