Hallå där Bengt Nilsson, ordförande i Ängelholms kommungrupp

Bengt Nilsson, Ängelholm

Vi tog kontakt med kommungruppsordföranden i Ängelholm för att höra vad som är på gång i kommungruppen.

Vad är aktuellt i er kommun?

- Vi ska träffa politiker och tjänstepersoner den 8 juni för att prata om offentlig upphandling och de nya nordiska näringsrekommendationerna. Vad jag har förstått ska vi minska på köttkonsumtionen och äta mer växtbaserade alternativ, men vi vill att man ska sträva efter en allsidig kost. Djuren och det växtbaserade behöver varandra och det behöver våra beslutsfattare förstå. I fjol hade vi en stor aktivitet där vi bjöd ut politiker på bussresa till Vikingfågel och till Emil Henrysson som har mjölkproduktion. Vi har precis yttrat oss över ett villasamhälle och skolområde som ska byggas på åkermark i Rebbelberga. Vi använde oss av ett räkneexempel där vi lågt räknat kan producera 80 000 brödlimpor på den ytan. Det menar vi bör kommunen ha med sig i dessa tider med temperaturökningar, översvämningsrisk och en ökad världsbefolkning som behöver äta.

Vilka andra frågor är aktuella i kommungruppen?

- Vi har precis svarat på remissen om Framtidens folkrörelse och vi ordnade en träff där kommungruppen bjöd in styrelserna för lokalavdelningarna runt om kommunen. Vi fick en genomgång av en representant ifrån regionstyrelsen och en tjänsteman från LRF Skåne. Vi tycker att väl fungerande loklavdelningar ska finnas kvar och att de är viktiga för landsbygden. Samtidigt förstår vi att kommungrupperna behöver mer stöttning och mer resurser för att kunna påverka mer i samhället. Men man får inte slå sönder lokalavdelningsstrukturen. Väl fungerande avdelningarna ska fortsätta fungera.

Livsmedelsberedskap är på mångas tungor just nu, är det något ni arbetar med?

- Jag sitter med i kommunens krisberedskapsråd där vi just nu tittar på hoten mot lantbruket och de lösningar som vi kan erbjuda. Vi kommer ha en träff den 20 april där vice regionchef Kristina Yngwe kommer att hålla ett föredrag. I rådet sitter representanter från polis, brandkår, sjukhuset med flera där jag är en liten kugge som representerar vår näring. Ofta lyfter jag hur viktigt det är att ha en livsmedelsberedskap. Särskilt när vi bara har ett lager av livsmedel som räcker några dagar. Även insatsvarorna för lantbruket finns i begränsad omfattning i lager. Vi är oerhört sårbara på den fronten och jag tror att kommunen förstår allvaret.

Ni har haft en god dialog med kommunen under åren, vad är nyckeln till ett gott samarbete?

- Man måste vara öppen och ställa relevanta frågor men även kräva relevanta svar. Vi har återkommande träffar med kommunledningen där vi bjudit ut dem. Ibland bjuder de in oss till stadshuset i Ängelholm. Det är aldrig några taggar ut från varken LRF eller politiker, men däremot har vi har olika åsikter och vi har alltid kunnat diskutera lugnt och städat, avslutar Bengt.