Halland ska vara i framkant med utbildningar

2024
Heléne Gunnarson och Cecilia Bengtsson.

KRÖNIKA: I Halland har lantbruksföretagen alltid legat i framkant med att ta till sig ny kunskap och teknik. Därför är det viktigt att vi ligger i framkant med utbildningar.

Att lantbruksföretagarna tar till sig ny kunskap och teknik har visat sig i att mjölkföretagen vid flera tillfällen blivit årets mjölkbonde där både produktion, ledarskap och lönsamhet bedöms. Även inom gris, växtodling och skog ligger de halländska företagen i framkant.

Många av dagens företagare har fått sin utbildning på våra naturbruksgymnasium Plönninge och Munkagård. Idag har vi Munkagårdsgymnasiet kvar och inom LRF Halland är vi glada för detta och att vi tillsammans kan ordna de utbildningar som dagens lantbruksföretag efterfrågar.

Något som alltmer efterfrågas hos företagen idag är kunskap i ledarskap, ekonomi och teknik, områden som blir allt mer digitaliserat. Tillsammans med Vuxenskolan anordnas just nu en digital utbildning i bokföring och ekonomi. Att intresset är stort för just detta, visar sig med att det är närmare 250 personer som går utbildningen. Att det är viktigt visar sig även genom att vi har fått in en motion till regionstämman från LRF Ungdomen Halland, där de efterfrågar ekonomiutbildning.

Sökande till naturbruksprogram och attraktionsindex för de gröna näringarna har ökat de senaste åren, vi kan med glädje se att fler ser en framtid inom de gröna näringarna, det visar sig att det är det är betydelsefullt att utbildningarna anpassas efter vad näringen efterfrågar.

Vi ser stora möjligheter att med ett gott samarbete med berörda parter att lyckas med att sätta Halland på kartan inom utbildningar för de gröna näringarna.

Heléne Gunnarson, ordförande LRF Halland
Cecilia Bengtsson, vice ordförande LRF Halland