Henrik Nyqvist föreslagen ny ledamot till regionstyrelsen

Inför regionstämman den 15 mars presenteras Henrik Nyqvist som föreslagen ny ledamot till regionstyrelsen för LRF Jönköpings län. Lär känna honom lite mer här!


- Jag är 40 år och bor i Stockaryd, mitt i Sävsjö kommun. Där driver jag dikoproduktion i ett väldigt småbrutet landskap. Det är 60 dikor och sammanlagt ca 100 djur på årsbasis, och vi odlar ca 110 hektar åker och bete. Kalvning sker från december till februari. Vi byggde ut verksamheten 2014. 

- Gården är en föräldragård från början, men det är nu första gången det är lite större drift här. Vid sidan av lantbruket arbetar jag också på en takstolsfabrik. Jag har en bakgrund inom idrotten, där jag varit både spelare och tränare inom innebandy. Jag har också varit involverad i Jönköpings läns nötköttsförening. LRF har engagerat mig i många år. Jag har varit med i lokalavdelningsstyrelsen i ungefär tio år och i kommungruppen i fem år. 

- Jag ser att LRF är ett bra forum för att påverka genom, ha dialog med politiker och jobba för landsbygdens frågor. För mig är det givande att kunna engagera mig i LRF för att jag ser möjligheter att skapa förändring i samhället. Då skapas nyttor för både mig själv och kan vara till hjälp för andra. I och med att vi verkar i det småbrutna landskap vi gör påverkas vi starkt av EU-beslut och jordbrukspolitik/CAP. Det och produktionsfrågor är några av de många frågor som jag brinner för och gärna tar med mig in i styrelsearbetet för LRF Jönköpings län.


Klicka här för att läsa mer om regionstämman den 15 mars.