Historiskt möte i Växjö - LRF Syds första gemensamma ordförandekonferens

Kommungruppsträff Syd 2023

För första gången någonsin bjöd LRF Syds tre regionstyrelser i Jönköpings län, Skåne och Sydost in till en tvådagars gemensam ordförandekonferens i Växjö för kommungruppernas ordförande och delar av LRF ungdomens styrelser samt alla medarbetare i Syd. Vilken smällkaramell det blev.

Temat var ”Kommungrupperna - LRFs viktigaste resurs” och under två härliga dagar tillsammans tog vi oss an kommungruppernas viktiga arbete framåt samt lärde känna varandra mellan regionerna och mellan de förtroendevalda samt LRFs medarbetare.

Michaela Johnsson, vice ordförande i LRFs riksförbundsstyrelse, inledde det gemensamma passet med en överblick över LRFs arbete och de frågor som är aktuella just nu. Därefter tog Anna Iwarsson, chef för enheten för folkrörelseutveckling över och guidade oss genom ett pass om Framtidens folkrörelse tillsammans med LRFs förbundsjurist Gustav Åkesson. Riktigt bra och nyttigt pass för alla. Anna fanns kvar under båda dagarna och gjorde en fantastisk insats som moderator.

Eftermiddagen fortsatte med en spännande föreläsning kring självledarskap med en av landets mest anlitade föreläsare Torkild Sköld. Hans tes gick ut på i stort sett att det är viktigt att skilja på sak och person, för det går att göra misstag i sak men du som person är inte ett misstag. Du är bäst i hela världen på att vara du. Självklart firade vi också det fina arbete som görs i kommungrupperna, och det gjorde vi med en gemensam middag med underhållning. ”Rydellarna” från Kalmar fick i gång gästerna att börja dansa.

Dag två leddes av LRF Syds sakkunniggrupp som hade satt upp sex stationer med exempel på olika ämnesområden våra medarbetare arbetar med. Vatten, samhällsbyggnad och infrastruktur, skog och remisser, viltskador, energi/klimat och livsmedel. Ordförandena slussades mellan de olika stationerna och fick med det upplägget inte bara information om vad de kan få hjälp med, utan de fick även ett ansikte på vem det är som arbetar med vad.

Claes Kullman, regional folkrörelseutvecklare, ansvarade för konferensen och sammanfattar de två dagarna.

- Vi hade ett par väldigt bra dagar med stort engagemang från våra kommungrupper. Jag känner att flera av dem fick en klarare bild av hur arbetet är upplagt inom LRF Syd, förhoppningen är också att de som hade frågor runt framtidens folkrörelse fick svar på i alla fall en del av dem. Dessutom tror jag de flesta tyckte det var bra att mötas och att de fick möta nya bekantskaper att byta erfarenheter med, det var ju första gången kommungrupperna inom LRF Syd möttes samtidigt.

Se gärna filmen ifrån dagarna och lyssna på de tre regionordföranden samt tre kommungruppsordföranden om vad de tyckte om dagarna!

Ett axplock av bilder från kommungruppsträffen

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023

Kommungruppsträff Syd 2023