Hur gör du om du drabbas av rovdjursskada på dina djur?

Foto: Joel Dittmer

Vilt kan ibland orsaka skador för markägare och näringar. Om ditt tamdjur skadats eller dödats av rovdjur, eller om din gröda skadats av fåglar, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning.

Här kan du läsa mer om vad som gäller inom respektive region och Länsstyrelse.

Viltskador Länsstyrelsen Värmland

Här hittar du information om vad som gäller och hur du ska gå till väga när vilt orsakar skada samt kontaktuppgifter till besiktningspersoner, blanketter för att ansöka om bidrag för att förebygga eller ansöka om ersättning för viltskada. Se under fliken Skador orsakade av rovdjur och Viltskador och rovdjursangrepp på tamdjur och hundar. Anmäl omgående skadan till Länsstyrelsen Värmland.

För mer information och kontaktuppgifter till besiktningspersoner för rovdjur läs mer på Länsstyrelsen Värmlands hemsida.

Anmäl viltskador i Halland

Om du fått tamdjur skadade eller dödade av fredade rovdjur, eller en gröda skadad av fredade fågelarter, kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. I båda fallen är det viktigt att du kontaktar Länsstyrelsen omgående så att en besiktningsman kan komma ut och besiktiga skadan.

Mer information och kontaktuppgifter vid rovdjursangrepp hittar du på Länsstyrelsen Hallands hemsida.

Viltskador Länsstyrelsens Västra Götaland

Har du drabbats av en skada som orsakats av vilt (ej säl) och vill ansöka om ersättning för skadan? Då måste du först anmäla skadan till oss. Viltskador måste alltid besiktigas av en besiktningsperson som Länsstyrelsen har utsett. Du kan få råd om skadeförebyggande åtgärder från besiktningspersonen.

Mer information och kontaktuppgifter vid rovdjursangrepp hittar du på Västra Götalands Länsstyrelsen hemsida.


Jaktförordningen 28§ - skyddsjakt

För att förebygga skada orsakat av vilt på egendom eller gröda kan skyddsjakt på den eller de skadegörande individerna vara nödvändig. Skyddsjakten kan beroende på vilken art det gäller antingen ske på eget initiativ eller genom ansökan om skyddsjakt till länsstyrelsen.

Läs mer om viltskador och Jaktförordningen paragraf 28 på lrf.se


Robert Larsson