Hur ska framtidens folkrörelse organiseras? Var med och gör din röst hörd!

I januari skickades en inbjudan ut till 7000 förtroendevalda i LRF till att besvara en remiss om hur framtidens folkrörelse ska se ut samt hur LRF kan stärka det näringspolitiska arbetet för bästa möjliga medlemsnytta.

Remissen är ett förslag med två olika delar, den enda delen handlar om hur LRF kan stärka kommungrupperna och deras påverkansarbete och den andra beskriver hur framtidens folkrörelse skulle kunna se ut, vi ställde två frågor till Torbjörn Olsson förtroendevald i LRF Värmland.

Torbjörn, hur går diskussionerna i Värmland just nu?

- Jag och mina förtroendevalda kollegor är just nu ute på lokalavdelningarnas årsmöten för att informera och prata om remissen som skickats ut. Vi får många frågor om hur ekonomin ska hanteras i framtiden samt vad förslaget att stadgebinda kommungrupperna innebär i praktiken. För att kunna ge bästa möjliga svar har vi från LRF Värmland valt att bjuda in till ett digitalt möte för alla förtroendevalda den 28 februari för att lära mer om det.

Vad är ditt medskick till de förtroendevalda som fått remissen?

- Det absolut viktigaste är att gå in och titta på remissen och svara på den tillsammans i lokalavdelning, kommungruppen eller LRF Ungdomen. Inget är beslutat och nu har alla chansen att tycka till och lämna förslag, både på det man tycker är bra eller mindre bra. Försök även vara öppen och prata med dina medlemmar så att ni fångar vad även de runt om tycker och tänker. Vill ni så finns vi i regionstyrelsen tillgängliga för att svara på frågor och berätta.

Remissperioden pågår fram till den 31 mars, läs mer om remissen här!  Remiss - Framtidens folkrörelse 

Är du förtroendevald i Värmland så har du fått en inbjudan till det digitala informationsmötet i din e-post. Är du nyvald kan du be någon i din styrelse att vidarebefordra den.

Vid frågor eller funderingar ta kontakt med LRF Värmland varmland@lrf.se eller någon i regionstyrelsen Kontakta LRF Värmland

 

Ulrika Bertilsson