Hurra för alla markägare på Allemansrättens dag!

En grillplats i vacker natur vid en sjö.
Att kunna njuta av friluftsliv i vacker natur ligger många varmt om hjärtat. Foto: Ola Ekstrand.

Tack vare Sveriges unika allemansrätt får alla njuta av friluftsliv i sköna naturmiljöer, men upplevelserna hade inte varit desamma utan alla markägare som brukar och vårdar sina betesmarker, åkrar och skogar och gör det möjligt för allmänheten att ta sig till attraktiva områden. Idag riktar vi ett stort TACK till alla er som gör allemansrätten fantastisk!

Den 20 september är det Allemansrättens dag. Det uppmärksammas genom att det organiserade friluftslivet bjuder in till diverse aktiviteter runt om i landet och fokuserar på allemansrätten i sina kanaler. LRF Örebro vill den här dagen synliggöra markägarna. 

- Mycket av den natur som finns runtom i vårat län är ett resultat av jord- och skogsbrukare som brukar marken efter sina förutsättningar, mål och idéer. Det ger en mångfald och skapar möjligheter med allemansrätten att få ta del av olika typer av natur, säger Erik Sandberg LRFs ordförande i Örebro län. 

Allemansrättens dag instiftades 2022 av Svenskt Friluftsliv och Generation PEP och kampanjen drivs tillsammans med Svenska Turistföreningen, Sportfiskarna, Kanotförbundet, Orienteringsförbundet och Friluftsfrämjandet. 

Länkar 

Lär dig mer om allemansrätten och den svenska skogen med Skogen i skolan 

Skyldigheter och rättigheter