Jordbruksrådsmöte i Bryssel

Ramon Armengol, ordförande för Cogeca och Palle Borgström.
Ramon Armengol, ordförande för Cogeca och Palle Borgström.

Idag deltog LRFs förbundsordförande Palle Borgström, tillika vice ordförande för Copa Cogeca, på jordbruksrådsmöte i Bryssel.

På mötesagendan fanns ämnen såsom om marknadssituationen, i synnerhet efter invasionen av Ukraina och nytt förslag kring förpackningar och förpackningsavfall.

Palle Borgström tackade för möjligheten att delta på mötet, men lyfte också fram problem och målkonflikter med flera EU-förslag såsom förordningen om restaurering av natur (NRL), förslag till ny växtskyddsförordning (SUR) och industriutsläppsdirektivet (IED).