Jordbruksverket får i uppdrag att analysera kommande CAP

Vallskörd

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att analysera och lämna förslag till förändringar och omfördelningar av medel gällande Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken fram till 2027.

- Vi är positiva till att regeringen pekar på att planen är ett viktigt verktyg för arbetet med livsmedelsstrategin. Det är också positivt att uppdraget också ska beakta lönsamhet och robusthet inom lantbruket, säger Sofia Björnsson, näringspolitisk expert, LRF. 

 

I sitt pressmeddelande anger regeringen att nya ersättningar ska finansieras genom omfördelning av medel, de aviserar inte någon budgetförstärkning. 

- För att svenskt lantbruk ska kunna fortsätta att vara i framkant när det gäller djurvälfärd och den gröna omställningen behöver regeringen öka den svenska medfinansieringen, och tillföra mer medel till jordbrukspolitiken. Det är viktigt att vallstödet återinrättas samt att stärka kompensationsstödet, och införa fler djurvälfärdsersättningar. Då krävs det att regeringen stärker budgeten, inte att budgetmedel ska omfördelas, menar Sofia Björnsson.

Jordbruksverket ska vara klar med arbetet den 27 oktober 2023. 

Sveriges gemensamma jordbrukspolitik utvecklas för att stärka livsmedelsförsörjningen - Regeringen.se