Juridisk vägledning är en medlemsförmån

Agnes Smedberg och Kajsa Thomsson, LRFs juridiska vägledare

Har du som medlem en juridisk fråga kopplat till ditt företagande inom de gröna näringarna? Eller har du som personmedlem en juridisk fråga av mer privat karaktär? Nu har du som företagar- eller personmedlem möjlighet att nyttja vår medlemsförmån.

Juridisk vägledning är en medlemsförmån i LRF som startades 2020. Den har blivit populär bland LRF:s medlemmar och över 4 000 frågor har besvarats. 

Till den juridiska vägledningen får LRF:s medlemmar ställa frågor kopplat till deras verksamheter inom de gröna näringarna. 

En stor del av inkommande frågor berör arrende – och nyttjanderätter, intrångsärenden samt avtalsrätt.

Syftet med Juridisk vägledning är att ge LRF:s medlemmar lättillgängligt juridiskt stöd. Medlemmen ges en vägledning över rättsläget i en fråga exempelvis gällande lagstiftning och eventuella domstolsbeslut som berör frågan.

Läs mer här

Här kan du ställa din fråga  Juridisk vägledning formulär

Robert Larsson