Viktig åkermark offras

GLANSHAMMAR 200521 Erik Sandberg, lantbrukare, Torphälla gård, växtodling mm.Foto: Åke Karlsson/lantbruksbild.se
Erik Sandberg, tillsammans med Leif Persson och Per Willén, tycker att Örebro kommun ska dra tillbaka planerna på en terminal i Törsjö. "Hotar livsmedelsförsörjningen".

"Örebro kommun bryter mot Miljöbalken". Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) reagera med full kraft mot förslaget att bygga bort länets bästa åkermark i Törsjö för en terminal, som dessutom redan finns i Hallsberg.

”Kommunens ledande politiker måste vara både döva och blinda för vad som sker i omvärlden, och hur det påverkar samhället. Vi behöver stärka livsmedelsproduktionen. Inte bygga bort den. Kriser och krig som vi fått uppleva in på knutarna belyser sårbarheten och behovet av fungerande matproduktion”.

Det menar Per Willén, (ordförande LRF i Örebro län), Erik Sandberg, (vice ordförande LRF i Örebro län) och Leif Persson, (ordförande LRF kommungrupp Örebro) som tycker att Örebro kommun ska dra tillbaka planerna på en terminal i Törsjö.

Närkeslätten är bland det bördigaste i Sverige. Bara i Törsjö produceras motsvarande 2 miljoner limpor per år. Att bygga bort den åkermarken som ska föda Örebroarna är inte ett klokt beslut. Särskilt inte för en stad som växer med nya bostäder, arbetsplatser och skolor – många fler munnar att mätta.

”Varje kommun har ansvar för sin försörjningsplan vid kris och ofred. Även Örebro, som allt för lättvindigt viftar bort Livsmedelsstrategin och den regionala handlingsplanen för livsmedelskedjan, med att ”behovet av ökad produktion inte enbart är Örebro kommuns ansvar”.

De tre företrädarna för LRF menar att planerna är ett direkt brott mot Miljöbalkens villkor i 3 kap. §4 som stadgar att byggnationer inte ska få ske på brukningsvärd åkermark.

”Örebro kommun bedriver navelskåderi på hög nivå. De begränsar sig till kommungränsen och anser att det är ett viktigt samhällsintresse att en terminal byggs i Törsjö, på länets bästa åkermark när det redan finns en terminal någon mil bort. Det är en stor besvikelse att kommunledningen inte tänker större och längre”.

2016 påbörjade kommunen arbetet att i Törsjö skapa denna stora kombiterminal med anslutning till järnvägen. Under veckan behandlas ärendet av bygg- och miljönämnden  för att sedan föras vidare till kommunstyrelsen innan den sannolikt antas av kommunfullmäktige.

"Det är en stor besvikelse att Örebro kommun, trots många goda argument emot, fortsätter att driva vidare planerna på en terminal vid Törsjö", suckar Per Willén,