Krönika: Jeanette Blackert

Jeanette Blackert, ordförande LRF Östergötland.
Jeanette Blackert, ordförande LRF Östergötland, berättar i sin krönika om vikten av att ständigt visa och berätta om lantbrukarens vardag för politiker.

Efter att äntligen bärgat all spannmål och halm vi behöver till våra grisar och också höstbrukat klart, tog ett intensivt LRF-arbete över. LRF Östergötland har vid ett flertal tillfällen mött och pratat med politiker och beslutsfattare för att på så sätt visa och berätta om vilka möjligheter som finns, men även hinder vi upplever för att kunna utvecklas.

Det kanske är ett av våra viktigaste uppdrag, och för mig är det också väldigt roligt, att få berätta om Östergötlands gröna näringar.

I september gästades jag och Hans på gården av Susanne Nordström, som sitter på ett moderat mandat i riksdagens östgötabänk sedan i höstas. Susanne var mycket intresserad och ställde många frågor om vår verksamhet. Hon fick också tillfälle att åka med när det såddes höstvete.

Några veckor senare träffade några från styrelsen och kontoret representanter från Centern, och här var huvudämnet den markexploatering som pågår och som planeras i länet. I grunden har vi nog samma inställning att vilja bevara den åkermark vi har kvar. När sedan kommunens alla åtaganden och invånares intressen ska tillgodoses har politikerna sedan svårt agera annorlunda. Vi ser också att de riksintressen som finns med kultur- och naturmiljö hindrar många kommuner att exploatera områden som för oss upplevs mer lämpliga. Här har vi ett arbete att göra. För vad får våra barn ärva? Mark för livsmedelsproduktion eller boplatslämningar, stenrösen och annat med för andra högt bevarandevärde.

Vi i regionstyrelsen fick en inbjudan att besöka östgötabänken i riksdagen, vilket vi nu gjorde i november. Flera av oss hade aldrig varit i maktens korridorer, vilket verkligen var på tiden! I riksdagen möttes vi av Johan Andersson, S, och Susanne Nordström, M, som visade runt i de pampiga lokalerna. Efter rundvandringen anslöt Magnus Oscarsson, Kd, och John Widegren, M, för mer samtal. Då var varg, vildsvin, livsmedelsstrategi 2.0 och konkurrenskraft heta ämnen. Regionstyrelsen passade också på att besöka LRFs huvudkontor och några av våra mycket duktiga medarbetare där.

Som grädde på moset denna politikerhöst gästade jag Liberalerna under deras partidagar i Linköping. Jag fick då tillfälle att få ett kort samtal med både partiledaren Johan Pehrson och Karin Karlsbro, som är deras EU-parlamentariker. Ett gemensamt ämne vi då diskuterade var vår beredskap i Sverige och vikten av inhemsk produktion. Jag passade såklart på att bjuda hem till gården för vidare samtal och vi får väl se om de dyker upp.

Ett annat viktigt uppdrag nu, för oss alla, är att diskutera remissförslaget om framtidens folkrörelse. Jag tycker att det är ett bra förslag, där man lyssnat på medlemmarna, och jag hoppas ni alla tar möjligheten att ge synpunkter om något fattas eller inte känns bra för er. Alla styrelser och valberedningar inom LRF har fram till 2 januari på sig att lämna in detta.  

Jag hoppas också att ni nominerar utmärkelsekandidater och skriver framåtsyftande motioner till vår stämma i vår!

Önskar er en riktigt fin första advent!

/Jeanette Blackert, ordförande LRF Östergötland